Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.7.2021
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2021 og 21.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.7.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.3.2021 og kunngjort i EU-tidende 28.6.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 21.6.2021. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.6.2021 med pressemelding
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2021
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.6.2021
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.6.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.6.2021 med pressemelding

Sider