Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 25.4.2019. Høring om norsk lovforslag på området igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26.4.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2019
Samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 10.4.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 11.2.2019
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.1.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.12.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018

Sider