Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.7.2017
Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 27.7.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.7.2017
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.10.2017
Utkast sendt til EU-intitusjonene av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) 5.7.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2017
Ukrainske statsborgere kan fra 11. juni reise på kortere opphold i Schengen-området uten å søke om visum. Det fremgår av forordningen som ble publisert i EU-tidende 22. mai. Visumfriheten gjelder reiser for inntil 90 dager innenfor en 180-dagers periode, men gir ikke rett til å arbeide.
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 13.5.2017
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Samtykkeproposisjon og lovproposisjon lagt fram av regjeringen 5.4.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017
Schengen/justissamarbeidsnotat offentliggjort 2.2.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
Foto: Pixabay
Omtale av norsk Schengen-notatbase publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 19.12.2016
Norge har fått et eget nettsted for EU-regelverk på justis- og innenriks­området. Regjeringens Schengen-notatbase skal gi offentligheten informasjon om Schengen-relevante forslag som vurderes innlemmet i norsk rett. Nettstedet vil også inkludere notater om asylsamarbeidet gjennom Dublin-avtalen. På møter i Stortingets Europautvalg i 2016 etterlyste Svein Roald Hansen (A) en slik database som oppdateres på samme måte som regjeringens EØS-notatbase. Europalov omfatter allerede Schengen-relevante saker og vil også informere om nye og oppdaterte Schengen-notater.
Schengen/justissamarbeidsnotat offentliggjort 19.12.2016

Sider