Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.9.2017
EU-høring om senking av aldersgrensen for fingeravtrykk fra 12 til 6 år igangsatt 17.8.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.7.2017
Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 27.7.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.7.2017
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.10.2017
Utkast sendt til EU-intitusjonene av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) 5.7.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2017
Ukrainske statsborgere kan fra 11. juni reise på kortere opphold i Schengen-området uten å søke om visum. Det fremgår av forordningen som ble publisert i EU-tidende 22. mai. Visumfriheten gjelder reiser for inntil 90 dager innenfor en 180-dagers periode, men gir ikke rett til å arbeide.
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 13.5.2017
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017
Schengen/justissamarbeidsnotat offentliggjort 2.2.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017

Sider