Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Foto: Pixabay
Omtale av norsk Schengen-notatbase publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 19.12.2016
Norge har fått et eget nettsted for EU-regelverk på justis- og innenriks­området. Regjeringens Schengen-notatbase skal gi offentligheten informasjon om Schengen-relevante forslag som vurderes innlemmet i norsk rett. Nettstedet vil også inkludere notater om asylsamarbeidet gjennom Dublin-avtalen. På møter i Stortingets Europautvalg i 2016 etterlyste Svein Roald Hansen (A) en slik database som oppdateres på samme måte som regjeringens EØS-notatbase. Europalov omfatter allerede Schengen-relevante saker og vil også informere om nye og oppdaterte Schengen-notater.
Schengen/justissamarbeidsnotat offentliggjort 19.12.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 19.10.2016
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.8.2016
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.7.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 25.5.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 11.5.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.4.2016
Svensk departementsnotat offentliggjortn 8.4.2016
Photo: Geralt/Pixabay (CC0 Public Domain)
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.4.2016
I etterkant av avsløringene om overvåking ved datautveksling mellom EU og USA og EU-domstolens opphevelse av den såkalte 'safe harbour'-beslutningen, har Kommisjonen lagt fram en melding og et konkret forslag til ny lovgivning. Formålet er å gjenoppbygge tilliten ved lage en juridisk ramme for overføring av data som tilfredsstiller næringslivets behov samtidig som hensynet til personvern ivaretas.

Sider