Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Svensk departementsnotat offentliggjort 19.10.2016
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.8.2016
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.7.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 25.5.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 11.5.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.4.2016
Svensk departementsnotat offentliggjortn 8.4.2016
Photo: Geralt/Pixabay (CC0 Public Domain)
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.4.2016
I etterkant av avsløringene om overvåking ved datautveksling mellom EU og USA og EU-domstolens opphevelse av den såkalte 'safe harbour'-beslutningen, har Kommisjonen lagt fram en melding og et konkret forslag til ny lovgivning. Formålet er å gjenoppbygge tilliten ved lage en juridisk ramme for overføring av data som tilfredsstiller næringslivets behov samtidig som hensynet til personvern ivaretas.
Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 4.2.2016
Photo: Pixabay (CCO Public Domain)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015
Under Europaparlamentets plenumssesjon i desember la Kommisjonen fram en tiltakspakke for styrking av Schengen­samarbeidets yttergrensekontroll, inkludert forslag til opprettelse av en europeisk grense- og kystvakt. Automatisk sjekk mot dataregistre ved passering av yttgrensensene kan også bli en realitet.

Sider