Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015
Rådets 1. gangsbehandling 14.12.2015 (endelig vedtak)
EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om oppheving i EØS-avtalen
I etterkant av EU-domstolens opphevelse av et EU-vedtak fra 2000 om overføring av person­opplysninger til USA, har EØS-komiteen vedtatt en tilsvarende opphevelse i EØS-avtalen. EU-vedtaket har vært en del av EØS-avtalen siden 2001. Bakgrunnen for EU-dommen er blant annet Facebooks videre­formidling av persondata til amerikanske myndigheter og Edward Snowdens avsløringer i 2013.
Retningslinjer offentliggjort av Kommisjonen 29.10.2015
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 28.4.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.07.2015 i forbindelse med utarbeidelse av revidert forslag
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2015
En fersk statusrapport om EUs arbeid med å nå 2020-målene for fornybar energi viser at man er godt på vei mot 20 prosent-målet. I 2014 sto fornybar energi for over 15 prosent av det totale energiforbruket i EU-landene. Det kan bli vanskeligere å imøtekomme kravet om 10 prosent fornybar energi i transportsektoren. I fjor var denne andelen på 5,7 prosent i EU-området.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.05.2015
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 27.05.2015
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.04.2015
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.02.2017
Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 12.02.2015
For å styrke arbeidet mot terrorisme vil Storbritannia fra 13. april i år kunne melde inn ettersøkte og mistenkelige personer i Schengens informasjonssystem SIS. Selv om Storbritannia ikke er medlem av Schengensamarbeidet, har EUs ministerråd vedtatt å åpne opp for delvis deltakelse. Etter et halvt års prøvedrift vil Rådet høsten 2015 fatte endelig vedtak om Storbritannias deltakelse i SIS.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.01.2015
Rådskonklusjoner vedtatt 12.12.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2014

Sider