Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.10.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.07.2014
Høring igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 17.07.2014
I rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 og rådsforordning (EF) nr. 380/2008 er det vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som inneholder elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk. Gjennom behandlingen av enkeltsaker har Utlendingsdirektoratet blitt oppmerksomme på flere utfordringer og problemstillinger ved det gjeldende regelverket. For å tilrettelegge for en stadig mer smidig og effektiv rekruttering av arbeidskraft, igangsatte Arbeids- og sosialdepartementet en høring 17. juli 2014 om forslag til noen mindre forskriftsendringer knyttet til oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum, utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen og oppholdstillatelse for selvstendige næringsdrivende.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 08.07.2014
Evalueringsapport lagt fram av Kommisjonen 23.04.2014
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 09.04.2014
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 08.04.2014
Norsk forskrift kunngjort 04.04.2014
Justis- og politidepartementet kunngjorde 4. april 2014 en forskrift som gjennomfører EU-forordningen fra november 2013 om etablering av en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse. Den nye beslutningsprosedyren er nært knyttet til Schengen-evalueringsmekanismen som ble også ble vedtatt høsten 2013.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 01.04.2014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 03.04.2014
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 27.02.2014
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.11.2013
Rådsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2013
EU-tidende publiserte 6. november 2013 forordningen som oppretter en evaluerings- og overvåkings­mekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, har det ikke eksistert en tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kontrollbehovet vil bli fastsatt gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.10.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.8.2013

Sider