Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.6.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 25.5.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 11.5.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.4.2016
Svensk departementsnotat offentliggjortn 8.4.2016
Photo: Geralt/Pixabay (CC0 Public Domain)
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.4.2016
I etterkant av avsløringene om overvåking ved datautveksling mellom EU og USA og EU-domstolens opphevelse av den såkalte 'safe harbour'-beslutningen, har Kommisjonen lagt fram en melding og et konkret forslag til ny lovgivning. Formålet er å gjenoppbygge tilliten ved lage en juridisk ramme for overføring av data som tilfredsstiller næringslivets behov samtidig som hensynet til personvern ivaretas.
Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 4.2.2016
Photo: Pixabay (CCO Public Domain)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015
Under Europaparlamentets plenumssesjon i desember la Kommisjonen fram en tiltakspakke for styrking av Schengen­samarbeidets yttergrensekontroll, inkludert forslag til opprettelse av en europeisk grense- og kystvakt. Automatisk sjekk mot dataregistre ved passering av yttgrensensene kan også bli en realitet.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015
Rådets 1. gangsbehandling 14.12.2015 (endelig vedtak)
EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om oppheving i EØS-avtalen
I etterkant av EU-domstolens opphevelse av et EU-vedtak fra 2000 om overføring av person­opplysninger til USA, har EØS-komiteen vedtatt en tilsvarende opphevelse i EØS-avtalen. EU-vedtaket har vært en del av EØS-avtalen siden 2001. Bakgrunnen for EU-dommen er blant annet Facebooks videre­formidling av persondata til amerikanske myndigheter og Edward Snowdens avsløringer i 2013.
Retningslinjer offentliggjort av Kommisjonen 29.10.2015
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 28.4.2015

Sider