Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.5.2010
Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 27.4.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.4.2010
Godkjent av Norge 12.3.2010 for innlemelse i Schengen-samarbeidet
Godkjent av Norge 26.2.2010 for innlemelse i Schengen-samarbeidet
Godkjent av Norge 17.2.2010 for innlemelse i Schengen-samarbeidet
Stortingssamtykke 16.2.2010; Godkjent av Norge 19.2.2010
Stortingssamtykke 16.2.2010; Godkjent av Norge 19.2.2010
Stortingssamtykke 16.2.2010; Godkjent av Norge 19.2.2010
Godkjent av regjeringen 9.2.2009 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet
Godkjent av Norge 19.1.2010 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet
Godkjent av Norge 13.1.2010 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet
Rådsvedtak publisert i EU-tidende 31.12.2009
Stortingsvedtak 3.12.2009 (samtykke til innlemmelse i Schengen-samarbeidet)

Sider