Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ocetenylravsyre-modifisert akasiegummi
18.09.2013

2014/038

09.04.2014
08.04.2014
Bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer til vannbaserte aromatiserte drikker
18.09.2013

2014/038

09.04.2014
08.04.2014
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus som fôrtilsetning til alle dyrearter
28.11.2013

2014/034

09.04.2014
30.04.2014
Godkjenning av fumarsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
21.11.2013

2014/034

09.04.2014
30.04.2014
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse:endringsbestemmelser
01.04.2014
01.04.2014
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
01.04.2014
01.04.2014
Godkjenning av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, gris og fjørfe
20.12.2013

2014/034

09.04.2014
30.04.2014
Godkjenning av bentonitt som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
20.11.2013

2014/034

09.04.2014
30.04.2014
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen
24.09.2013

2014/038

09.04.2014
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser
26.02.2013

2014/033

09.04.2014
11.04.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av visse plantevernmidler i næringsmidler
01.09.2013

2014/036

09.04.2014
08.04.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for difymelamin
02.03.2014

2014/036

09.04.2014
08.04.2014
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
04.11.2013

2014/036

09.04.2014
09.04.2014
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelse for et stoff knyttet til israelsk akuttparalysevirus
17.06.2013

2014/039

09.04.2014
08.04.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: gjennomføringsbestemmelser
14.06.2013

2014/036

09.04.2014
08.04.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
06.03.2014

2014/036

09.04.2014
08.04.2014
Import av storefesæd: endringsbestemmelser om blåtunge og epizootic haemorrhagic disease
01.01.2015
Avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien
01.07.1991
01.01.1994
01.01.1995
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser og -kalkuner
14.11.2013

2014/034

09.04.2014
30.04.2014
Godkjenning av et preparat av ortofosforsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
19.11.2013

2014/034

09.04.2014
30.04.2014
Såvare av grønnsaker: endringsbestemmelser om botanisk navn på tomater
01.05.2014

2014/004

15.02.2014
25.03.2014
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
18.04.2014
18.04.2014
Veterinærkontroll av levende dyr importert fra tredjeland: endringsbestemmelser
10.03.2014
20.03.2014
Veterinærmedisiner for behandling av dyr av hestefamilien
16.02.2013

2014/014

15.02.2014
14.03.2014
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
14.03.2014
Import fra Kina av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
31.03.2014
Markedsføring av frø fra fôrplanter: endringsbestemmelser
31.12.2013

2013/107

15.06.2013
06.03.2014
Bruk av tilsetningsstoffer i mat som inneholder metakrylatkopolymer
18.09.2013

2014/011

15.02.2014
18.02.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinhold
16.08.2013

2014/013

15.02.2014
18.02.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse sukkeralkoholer
16.08.2013

2014/013

15.02.2014
18.02.2014
Bruk av stigmasterolrike plantesteroler i tilsetningsstoffer til mat
20.08.2013

2014/013

15.02.2014
18.02.2014
Bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte kaviarlignende fiskeprodukter
20.08.2013

2014/013

15.02.2014
18.02.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i våtsaltet fisk
20.11.2013

2014/012

15.02.2014
18.02.2014
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader
31.07.2014
17.02.2014
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Moldova
17.11.2013
17.02.2014
Avslag på godkjenning av et fôrttilsetningsstoff
11.09.2013

2014/003

15.02.2014
19.02.2014
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til visse arter av hønsefamilien
02.09.2013

2014/002

15.02.2014
19.02.2014
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri som fôrtilsetning til alle dyrearter
02.09.2013

2014/002

15.02.2014
19.02.2014
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner
06.09.2013

2014/002

15.02.2014
19.02.2014
Godkjenning av cholinklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
11.09.2013

2014/003

15.02.2014
19.02.2014
Godkjenning av folinsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
12.09.2013

2014/003

15.02.2014
19.02.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser
28.02.2014

2014/010

15.02.2014
18.02.2014
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns
13.05.2013

2014/002

15.02.2014
19.02.2014
Grenseverdier for marine biotoksiner i levende muslinger
06.09.2013

2014/006

15.02.2014
18.02.2014
Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.01.2014
01.01.2014
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria
09.12.2010
21.01.2011
Gjennomføring av hygienepakken
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
16.02.2014
Navnsetting av plantesorter: endringsbestemmelser
28.08.2013

2014/004

15.02.2014
Godkjenning av laboratorium i Ukraina for kontroll av rabiesvaksiner
15.06.2013

2014/001

15.02.2014
15.02.2014
Godkjenning av niacin og niacinamid som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
25.07.2013

2013/217

14.12.2013
20.01.2014
Godkjenning av clinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som fôrtilsetningsstoff
30.07.2013

2013/217

14.12.2013
20.01.2014
Godkjenning av sinkchelat av methionin som fôrtilskudd til alle dyrearter
22.07.2013

2013/218

14.12.2013
20.01.2014
Godkjenning av Patent Blå V som fôrtilsetningsstoff til ikke-matproduserende dyr
25.07.2013

2013/217

14.12.2013
20.01.2014
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder
16.08.2013

2013/217

14.12.2013
20.01.2014
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns
02.08.2013

2013/216

14.12.2013
20.01.2014
Godkjenning av visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr
15.07.2013

2013/216

14.12.2013
20.12.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
05.07.2013

2013/217

14.12.2013
20.01.2014
Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøns og slaktehøns
27.05.2013

2013/183

09.11.2013
20.01.2014
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, eggleggende høner og smågriser
23.05.2013

2013/183

09.11.2013
20.01.2014
Godkjenning av selenmethionin fra S. cerevisiae som tilsetningsstoff til fôr
29.05.2013

2013/217

14.12.2013
20.01.2014
Godkjenning av methioninkilder som tilsetningsstoffer til fôr
12.06.2013

2013/216

14.12.2013
20.01.2014
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser
31.12.1991
01.01.1994
31.12.1998
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dypfryst sæd fra storfe
01.01.1990
01.01.1994
31.12.1998
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: forlengelse 2013-2014
25.11.2013
Krav ved import av visse hovdyr til godkjente organisasjoner, institutter og sentra
07.09.2013
20.12.2013
Fugleinfluensa: endringsbestemmelser
Transitt av fjærkrekjøtt fra Hviterussland gjennom Litauen til Kalingrad
30.09.2013
14.11.2013
Helsesertifikat for import av bi- og humledronninger: endringsbestemmelser
15.11.2013
03.12.2013
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Italia, Israel, Japan, Nederland, Slovenia og USA
02.09.2013
02.12.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer
24.06.2013

2013/222

14.12.2013
17.12.2013
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen i næringsmidler
16.06.2013

2013/222

14.12.2013
16.12.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer
11.06.2013

2013/222

14.12.2013
17.12.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer til næringsmidler
19.06.2013

2013/222

14.12.2013
17.12.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse tilsetningsstoffer i næringsmidler
03.06.2013

2013/222

14.12.2013
17.12.2013
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser
28.10.2013

2013/062

04.05.2013
28.10.2013
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen
02.01.2014

2013/222

02.01.2014
16.12.2013
Sporbarhet av frø til produksjon av spirer
01.07.2013

2013/220

14.12.2013
16.12.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
05.06.2013

2013/221

14.12.2013
16.12.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
06.04.2013

2013/221

14.12.2013
16.12.2013
Maskimumsgrenser for rester av visse plantevernmidler i matvarer
28.03.2013

2013/220

14.12.2013
16.12.2013
Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i matvarer og dyrefôr: endringsbestemmelser
01.04.2013

2013/221

14.12.2013
16.12.2013
Fortilsetningsstoff av Bacillus cerus: suspensjon av godkjenninger
15.04.2013

2013/217

14.12.2013
17.12.2013
Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringer vedrørende referanselaboratorier
27.05.2013

2013/213

14.12.2013
16.12.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
02.02.2014

2013/221

14.12.2013
16.12.2013
Merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler: endringsbestemmelser
15.08.2013

2013/222

14.12.2013
16.12.2013
Maksimale restmengder av klorantraniliprol, fludioxonil og prohexadion i matvarer
01.01.2013

2013/220

14.12.2013
16.12.2013
Forbud mot visse hampsorter i Tyskland
16.08.2013

2013/219

14.12.2013
14.12.2013
Nasjonale tiltak mot ostreid herpes virus 1 mikrovar i Irland og Storbritannia
01.05.2013

2013/215

14.12.2013
Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Spania, Italia og Polen
02.05.2013

2013/214

14.12.2013
14.12.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av trikalsiumfosfat i barne- og spebarnsmat
09.04.2013

2013/188

09.11.2013
15.11.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av natriumaskorbat i D-vitamin-preparater til barne- og spebarnsmat
10.04.2013

2013/188

09.11.2013
15.11.2013
Bruk av tilsetningsstoffet kaliumdiacetat i næringsmidler
06.02.2013

2013/187

09.11.2013
15.11.2013
Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
01.06.2013

2013/179

09.11.2013
19.11.2013
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
25.01.2010

2010/060

12.06.2010
15.07.2010
Maksimale restmengder av stoffet monepantel i næringsmidler av animalsk opprinnelse
29.06.2013

2013/190

09.11.2013
12.11.2013
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om prednisolon
23.05.2013

2013/190

09.11.2013
12.11.2013
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
10.04.2013

2013/189

09.11.2013
12.11.2013
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diklazuril i matvarer
10.04.2013

2013/189

09.11.2013
12.11.2013
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet monensin
25.03.2013

2013/189

09.11.2013
12.11.2013

Sider