Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Aromaer til bruk i næringsmidler: overgangsordninger for fargestoffer og kildematerialer
22.10.2012

2013/034

16.03.2013
15.07.2013
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: endringsbestemmelser
30.07.2012

2013/005

02.02.2013
01.07.2013
Fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun og perlehøner: endring av navn på innehaver av godkjenning
01.03.2013

2013/153

09.10.2013
07.10.2013
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til svin, fjørfe, kveg, sauer, geiter, kaniner og hester
10.03.2013

2013/153

09.10.2013
07.10.2013
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger: endringsbestemmelser
25.02.2013

2013/153

09.10.2013
07.10.2013
Godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som fôrtilsetning til katter, hunder og akvariefisk
10.03.2013

2013/153

09.10.2013
07.10.2013
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet natriumsalisylat
16.12.2012

2013/157

09.10.2013
07.10.2013
Godkjenning av stoff av Pediococcus acidilactici som fôrtilsetning til all fisk unntatt laskefisk
22.02.2013

2013/153

09.10.2013
07.10.2013
Godkjenning av en type fôrtilsetning til verpehøns: endringsbestemmelser
03.01.2013

2013/153

09.10.2013
07.10.2013
Godkjenning av en type fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner
03.01.2013

2013/153

09.10.2013
07.10.2013
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
04.01.2013

2013/153

09.10.2013
07.10.2013
Godkjenning av 6-phytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser
11.01.2013

2013/153

09.10.2013
07.10.2013
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
23.08.2013
18.09.2013
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.10.2013
01.10.2013
Tiltak mot overføring av afrikansk svinepestvirus: endringsbestemmelser
27.08.2013
27.08.2013
Krav til utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoer: endringsbestemmelser
01.08.2013
13.08.2013
Importrestriksjoner for kjøttprodukter fra den russiske regionen Kaliningrad
06.09.2013
02.10.2013
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg
01.01.2010

2012/074

01.05.2012
Regler for helsesertifikater ved gjeninnføring av visse hester etter kortvarig eksport
22.08.2013
12.08.2013
Beskyttelsestiltak mot ikke tillatt genetisk modifisert ris fra Kina: endringsbestemmelser
04.07.2013
04.07.2013
Kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn
01.07.2013
18.06.2013
Import av levende dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien til Unionen: endringsbestemmelser for Bahrain og Kina
24.06.2013
27.06.2013
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Mexico
17.05.2013
13.06.2013
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Mexico: endringsbestemmelser
03.06.2013
13.06.2013
Import av dyr og ferskt kjøtt: krav til veterinærsertifikat for Botswana
28.05.2013
26.06.2013
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.07.2013
01.07.2013
Import av fiskevarer til konsum: endringsbestemmelser for St. Helena
22.08.2013
02.08.2013
Hestepassforordningen 2008
01.07.2009

2010/001

30.01.2010
01.07.2010
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum
04.08.2013
05.08.2013
Aromaer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser om listen over aromastoffer
22.04.2013

2013/034

22.04.2013
15.07.2013
Kontroll av næringsmidler og fôr: endringer til listen over referanselaboratorier

2013/137

16.07.2013
24.07.2013
Dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest: endringsbestemmelser for Tyskland, Frankrike og Slovakia
23.04.2013

2013/136

16.07.2013
16.07.2013
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: sykdomsfrie kystsoner i Finland og Storbritannia
26.12.2012

2013/135

16.07.2013
16.07.2013
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
06.09.2012

2013/031

16.03.2013
02.07.2013
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
02.06.2013
03.06.2013
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn

2013/004

02.02.2013
04.07.2013
Dyreshelsemessige kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Kroatia
01.07.2013
Bruk av tilsetningsstoffet E-242 i visse alkoholholdige drikker
28.12.2012

2013/109

15.06.2013
26.06.2013
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/102

15.06.2013
19.06.2013
Mål for reduksjon av salmonella i kalkunflokker
02.01.2013

2013/103

15.06.2013
17.06.2013
Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetning til alle dyrearter
20.12.2012

2013/106

15.06.2013
17.06.2013
Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Irland, Nord-Irland og Bolzano, Italia
05.12.2012

2013/104

15.06.2013
17.06.2013
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
17.11.2012

2013/103

15.06.2013
17.06.2013
Helsepåstander på matvarer: endringsbestemmelser om gjennomføring av visse vilkår
14.02.2013

2013/110

15.06.2013
14.02.2013
Veterinær grensekontroll: endringsbestemmelser
01.07.2012

2013/103

15.06.2013
15.06.2013
Tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland, Finland og Storbritannia
04.01.2013

2013/103

15.06.2013
15.06.2013
Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer)

2013/102

15.06.2013
15.06.2013
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser
08.05.2012

2013/102

15.06.2013
15.06.2013
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer

2013/105

15.06.2013
15.06.2013
Sertifikatordning for import av spirer
01.07.2013
13.06.2013
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for Thailand
01.04.2013
01.04.2013
Godkjenning av et kroatisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner
01.06.2013
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter - kontrollplaner i tredjeland: endringsbestemmelser
17.04.2013
08.05.2013
Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: endringsbestemmelser
01.04.2013
16.05.2013
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Japan
28.03.2013
07.05.2013
Import av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Mexico: endringsbestemmelser
25.04.2013
26.04.2013
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
15.06.2010
25.10.2010
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser
02.11.2012

2013/065

04.05.2013
27.05.2013
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og epizootisk ulcerativ syndrom (EUS)
01.01.2013

2013/030

16.03.2013
28.05.2013
Omsetning av grønnsakfrø: gjennomføringsbestemmelser
13.04.2011

2012/004

11.02.2012
16.05.2013
Bruk av dimetylpolysiloksan (E-900) som anti-skummende middel i kosttilskudd
03.12.2012

2013/063

04.05.2013
21.05.2013
Bruk av visse tilsetningsstoffer på frukt
04.01.2013

2013/063

04.05.2013
21.05.2013
Bruk av ekstrakter av rosmarin i fyllinger av tørr pastafarse
04.01.2013

2013/063

04.05.2013
21.05.2013
Bruk av visse tilsetningsstoffer i fermenterte druemostbaserte drikker
04.01.2013

2013/063

04.05.2013
21.05.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av polyglycitolsirup i flere typer matvarer
28.11.2012

2013/063

04.05.2013
21.05.2013
Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser om polyglycitolsirup
29.11.2012

2013/063

04.05.2013
21.05.2013
Enzymer i næringsmidler: endringsbestemmelser om overgangsordninger
03.12.2012

2013/063

04.05.2013
22.05.2013
Biproduktforordningen 2002 om produkter som ikke er beregnet for humant konsum

2007/135

01.05.2010
27.10.2007
Grensverdier for aflatoksiner i tørkede fiken
03.12.2012

2013/063

04.05.2013
04.05.2013
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av fôr: bestemmelser om dioksiner og polyklorerte bifenyler
18.04.2012

2013/053

04.05.2013
22.05.2013
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
26.07.2012

2013/034

16.03.2013
25.04.2013
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
01.01.2013

2013/063

04.05.2013
04.05.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
26.04.2013

2013/057

04.05.2013
08.05.2013
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
26.07.2012

2013/058

04.05.2013
08.05.2013
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer
01.01.2013

2013/064

04.05.2013
08.05.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet spinosad på eller i bringebær
28.06.0212

2013/056

04.05.2013
08.05.2013
Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier - endring
23.09.2011

2013/055

04.05.2013
07.05.2013
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
10.06.2012

2013/056

04.05.2013
06.05.2013
Merking, registrering og rapportering av småfe: endringer angående transportdokumentene
01.01.2012

2013/051

04.05.2013
06.05.2013
Ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer: endringsbestemmelser
29.11.2012

2013/063

04.05.2013
06.05.2013
Godkjenning av Latvia som offisielt fri for enzooisk bovin leukose: endringsbestemmelser
20.08.2012

2013/052

04.05.2013
04.05.2013
Produkter av animalsk opprinnelse til konsum: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjema for helsesertifikater
26.03.2013
26.04.2013
Krav til dyrehelse ved handel med sæd fra griser: endringsbestemmelser angående import
01.06.2012
22.01.2013
Godkjenning av sinkklorid-hydroksid monohydrat som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.11.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe
27.11.2012

2013/033

16.03.2013
05.04.2013
Maksimumsinnhold av visse mikroorganismer i fullfôr
27.11.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til fjørfe
15.11.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av et preparat av P. acidipropionici som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.11.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av praparater av Lactobacillus plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter
04.12.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avlskalkuner og andre fuglearter
27.11.2012

2013/030

16.03.2013
05.04.2013
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til høns, andre fjørfearter og visse svin
10.10.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av azorubin som fôrtilsetningsstoff til katter og hunder
25.11.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av thaumatin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
25.11.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av en type 6-phytase som fôrtilsetning til visse fuglearter
09.10.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av et preparat av lanthanum-karbonat som fôrtilsetning til hunder
09.10.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av visse typer L. plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter
09.10.2012

2013/032

16.03.2013
21.03.2013
Godkjenning av dikopperklorid-trihydroksid som fôrtilsetning til alle dyrearter
16.04.2012

2013/033

16.03.2013
21.03.2013
Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser
08.03.2013
12.03.2013
Tiltak mot klassisik svinepest i Latvia
08.03.2013
27.02.2013

Sider