Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
15.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
16.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
16.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
17.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
31.10.2019

2019/225

28.09.2019
04.05.2020
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.07.2019

2020/046

21.03.2020
30.03.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
20.10.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.11.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
03.10.2019

2020/032

21.03.2020
23.03.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
17.10.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
01.08.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
01.09.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
30.06.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
24.07.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler
01.09.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
30.05.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
20.05.2019

2020/031

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
08.07.2019

2020/035

21.03.2020
23.03.2020
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
30.10.2019

2020/030

21.03.2020
23.03.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
30.10.2019

2020/011

08.02.2020
12.02.2020
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
16.10.2019

2020/010

08.02.2020
12.02.2020
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
01.05.2020

2020/009

01.05.2020
12.02.2020
Biocidforordningen: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biocidforordningen: inkludering av ost som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biocidforordningen: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biocidforordningen: inkludering av honning som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biocidforordningen: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biocidforordningen: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biocidforordningen: inkludering av eddik som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale
01.05.2020

2020/009

01.05.2020
Miljøvirkningsdirektivet 1985
03.07.1988
01.01.1994
13.12.1996
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
01.01.2019

2019/320

14.12.2019
09.01.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
01.01.2019

2019/320

01.01.2021
09.01.2020
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
27.08.2019

2019/295

14.12.2019
13.12.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
02.07.2019

2019/296

14.12.2019
07.12.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
02.06.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
28.05.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
01.08.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
01.08.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.05.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
14.04.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
20.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
30.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
10.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
18.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
08.07.2019

2019/324

14.12.2019
14.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
08.07.2019

2019/324

14.12.2019
14.12.2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
20.12.2018

2019/325

14.12.2019
14.12.2019
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
23.07.2019

2019/319

14.12.2019
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
10.12.2018

2019/323

14.12.2019
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
05.01.2019

2019/245

28.09.2019
02.12.2019
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
25.06.2011

2012/115

01.06.2013
03.07.2013
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (5. versjon)
08.07.2019

2019/267

26.10.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
14.07.2019

2019/228

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
08.07.2019

2019/228

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
14.05.2019

2019/227

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
14.05.2019

2019/227

28.09.2019
27.09.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
17.10.2020

2019/226

17.10.2020
04.10.2010
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
01.05.2019

2019/244

28.09.2019
01.10.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
01.05.2019

2019/244

28.09.2019
01.10.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
30.03.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
08.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
20.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
19.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.04.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
20.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
05.03.2019

2019/194

11.07.2019
11.07.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
24.07.2018

2019/195

11.07.2019
11.07.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
24.07.2018

2019/196

11.07.2019
11.07.2019
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
30.03.2019

2019/152

15.06.2019
14.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/043

30.03.2019
27.06.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
15.03.2019

2019/178

15.06.2019
27.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
22.07.2019

2019/153

22.07.2019
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
01.03.2020

2019/153

01.03.2019
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
08.11.2017

2018/259

06.12.2018
27.06.2019
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
09.01.2019

2019/131

01.06.2019
17.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
01.01.2019

2019/155

15.06.2019
14.06.2019
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
09.10.2018

2019/154

15.06.2019
14.06.2019
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
04.04.2019

2019/175

15.06.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
19.05.2019

2019/174

15.06.2019

Sider