Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkter av type 2
16.12.2020

2021/138

24.04.2021
23.04.2021
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
20.10.2020

2021/140

24.04.2021
26.04.2021
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
19.10.2020

2021/140

24.04.2021
26.04.2021
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
05.10.2020

2021/139

24.04.2021
26.04.2021
Avløpsdirektivet (1991)
30.06.1993
01.01.1994
01.07.2004
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
02.12.2020

2021/160

24.04.2021
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann (2020)
26.08.2020

2021/161

24.04.2021
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelig teknikker for overflatebehandling ved bruk av organiske løsningsmidler
29.12.2020

2021/155

24.04.2021
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
10.11.2019

2021/156

24.04.2021
Inspiredirektivet om europeisk infrastruktur for geodata
15.05.2009

2010/055

01.07.2011
03.09.2010
Avfallstransportforordningen 2006
12.07.2007

2008/073

01.04.2010
01.05.2010
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
01.01.2021

2021/126

20.03.2021
07.04.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018
05.08.2020

2021/128

20.03.2021
25.03.2021
Godkjenning av ikaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
13.08.2020

2021/111

20.03.2021
19.03.2021
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
14.11.2020

2021/110

20.03.2021
22.03.2021
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger
14.11.2020

2021/110

20.03.2021
22.03.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
30.07.2020

2021/112

20.03.2021
22.03.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
21.12.2020

2021/125

20.03.2021
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
18.10.2020

2021/078

06.02.2021
11.02.2021
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
19.11.2020

2021/076

06.02.2021
11.02.2021
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
27.08.2020

2021/079

12.02.2021
11.02.2021
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
27.08.2020

2021/079

12.02.2021
11.02.2021
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
16.08.2020

2021/077

12.02.2021
11.02.2021
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
29.06.2020

2021/073

06.02.2021
11.02.2021
Kjemikalieforordningen REACH: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringsforpliktelser
01.11.2020

2021/029

06.02.2021
12.02.2021
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
05.08.2020

2021/030

06.02.2021
05.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
05.08.2020

2021/030

06.02.2021
05.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i produkttype 8
05.08.2020

2021/030

06.02.2021
05.02.2021
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
24.08.2020

2021/028

06.02.2021
12.02.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen
27.02.2020

2021/027

06.02.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2020 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.04.2020

2021/075

06.02.2021
09.02.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
24.11.2019

2020/167

24.10.2020
09.02.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utslipp fra luftfart
20.10.2019

2021/074

06.02.2021
09.02.2021
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
01.01.2021

2020/231

01.01.2021
09.02.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler
01.01.2020

2020/168

12.02.2021
23.10.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
17.09.2020

2021/033

06.02.2021
08.02.2021
Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
05.10.2020

2021/033

06.02.2021
08.02.2021
Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
06.10.2020

2021/033

06.02.2021
08.02.2021
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
07.10.2020

2021/033

06.02.2021
08.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
07.08.2020

2021/033

06.02.2021
08.02.2021
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
23.09.2020

2021/033

06.02.2021
08.02.2021
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
01.10.2020

2021/033

06.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
01.08.2020

2021/032

06.02.2021
08.02.2021
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
19.07.2020

2021/032

06.02.2021
08.02.2021
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
03.08.2020

2021/032

06.02.2021
08.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
01.09.2020

2021/032

06.02.2021
08.02.2021
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
30.07.2020

2021/032

06.02.2021
08.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
26.06.2020

2021/032

06.02.2021
08.02.2021
Godkjenning av L-cystein som basisstoff i plantevernmidler
02.06.2020

2021/031

06.02.2021
08.02.2021
Avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
02.06.2020

2021/031

06.02.2021
08.02.2021
Det aktive stoffet karvon i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
16.05.2020

2021/031

06.02.2021
08.02.2021
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron i plantevernmidler
01.06.2020

2021/031

06.02.2021
09.02.2021
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-m i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø
01.06.2020

2021/031

06.02.2021
08.02.2021
Godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
03.06.2020

2021/031

06.02.2021
08.02.2021
Avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff i plantevernmidler
02.06.2020

2021/031

06.02.2021
08.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
09.04.2020

2021/031

06.02.2021
08.02.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer
21.12.2020

2021/072

06.02.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer
21.12.2020

2021/072

06.02.2021
Miljømerking av tekstilprodukter og fottøy: forlengelse av gyldigheten av kriteriene
21.12.2020

2021/072

06.02.2021
Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon
16.03.2020

2021/080

06.02.2021
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser om plastavfall

2020/244

30.12.2020
01.01.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.03.2022

2020/200

12.12.2020
14.12.2020
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
01.10.2021

2020/199

12.12.2020
14.12.2020
Innholdet i luft av tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
15.02.2007

2007/034

28.04.2007
01.07.2007
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
24.12.2019

2020/227

12.12.2020
Miljøkriminalitetsdirektivet 2008: strafferettslig vern av miljøet
26.12.2010

2015/191

01.05.2016
Drivstoffkvalitetsdirektivet
01.01.2000

2001/090

14.07.2001
01.01.2005
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket
18.06.1989
01.01.1994
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
03.02.2020

2020/154

24.10.2020
23.10.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
12.02.2020

2020/169

24.10.2020
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
03.03.2013

2013/075

01.05.2015
01.05.2015
Batteridirektivet
26.09.2008

2007/141

01.11.2010
24.10.2012
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
02.02.2010

2011/006

02.04.2011
15.04.2011
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
13.02.2020

2020/127

26.09.2020
28.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
16.01.2020

2020/127

26.09.2020
28.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
16.01.2020

2020/127

26.09.2020
28.09.2020
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.11.2019

2020/126

26.09.2020
28.09.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
14.03.2019

2020/142

26.09.2020
29.09.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
14.03.2019

2020/142

26.09.2020
29.09.2020
Utslippsregisterforordningen om utslipp og overføringer av forurensende stoffer
24.02.2007

2007/058

09.06.2007
08.05.2008
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
28.02.2019

2020/144

01.02.2021
09.02.2021
Fluorgassforordningen 2012
01.01.2015

2019/160

15.06.2019
14.12.2018
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
01.01.2020

2020/103

15.07.2020
15.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
01.09.2020

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
29.09.2019

2019/322

14.12.2019
19.06.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
03.02.2020

2020/077

13.06.2020
15.06.2020
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
29.01.2020

2020/077

13.06.2020
15.06.2020
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
29.12.2019

2020/077

13.06.2020
15.06.2020
Bærekraftig bruk av plantevernmidler (2009)
14.12.2011

2014/208

01.06.2015
01.06.2015
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
24.11.2019

2020/084

13.06.2020
17.06.2020
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
24.11.2019

2020/084

13.06.2020
17.06.2020
Deponidirektivet
16.07.2001

2001/056

01.04.2002
01.05.2002
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
18.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
17.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
18.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020

Sider