Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
19.07.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
01.10.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
18.11.2013

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
03.04.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
01.03.2013

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.03.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
08.04.2014

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
26.05.2012

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
07.04.2012

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
13.03.2012

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.08.2011

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.02.2011

2017/109

01.02.2019
03.01.2012
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
15.12.2010

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler
03.06.2011

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler
01.01.2010

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
04.02.2015

2017/104

01.02.2019
14.06.2017
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
15.07.2018

2018/240

06.12.2018
07.12.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonslisten for stoffer i vann
27.06.2018

2018/220

27.10.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
07.03.2018

2018/185

22.09.2018
24.09.2018
Avslag på godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
22.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
19.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
24.05.2018

2018/186

22.09.2018
24.09.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
01.12.2019

2018/180

01.12.2019
24.09.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
13.05.2018

2018/182

22.09.2018
21.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
13.05.2018

2018/182

22.09.2018
21.09.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
13.05.2018

2018/182

22.09.2018
21.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
13.05.2018

2018/181

22.09.2018
21.09.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
01.03.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
01.03.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
04.02.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
28.02.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
23.01.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
28.02.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
09.05.2018

2018/142

07.07.2018
09.07.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
09.05.2018

2018/142

07.07.2018
09.07.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.12.2018

2018/143

07.07.2018
09.07.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
22.05.2018

2018/161

07.07.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
24.05.2018

2018/163

07.07.2018
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
04.12.2017

2018/160

07.07.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
26.09.2017

2018/162

07.07.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
29.10.2015

2018/165

07.07.2018
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase III
13.02.2018

2018/164

07.07.2018
28.06.2018
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2017 for luftfart
29.12.2017

2018/099

28.04.2018
15.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
20.11.2018

2018/015

20.11.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
12.06.2019

2018/051

12.06.2019
12.06.2018
Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser
06.06.2018

2018/075

06.06.2018
06.06.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
16.12.2017

2018/108

01.06.2018
01.06.2018
Ozonforordningen 2009
01.01.2010

2012/202

01.11.2012
01.07.2013
Godkjenning av 8-hydroksykinolin som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
05.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
01.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonikamid, metalaksyl, penoksulam og prokvinazid i plantevermidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
05.12.2017

2018/090

28.04.2018
30.04.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
02.02.2018

2018/098

28.04.2018
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
04.12.2010

2013/173

01.07.2017
01.01.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylsyklopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
20.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
13.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
27.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
28.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.11.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
28.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
31.08.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
04.01.2018

2018/053

24.03.2018
23.03.2018
Biocider: godkjenning av imiprotrin til bruk i produkttype 18
04.01.2018

2018/053

24.03.2018
23.03.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
04.01.2018

2018/053

24.03.2018
23.03.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
31.01.2018

2018/052

24.03.2018
23.03.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
07.06.2018

2018/055

07.06.2018
23.03.2018
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
30.12.2017

2018/069

24.03.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
30.12.2017

2018/068

24.03.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier
27.12.2017

2018/070

24.03.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.11.2017

2018/016

10.02.2018
12.02.2018
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
01.11.2017

2018/016

10.02.2018
12.02.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
18.09.2017

2017/245

16.12.2017
09.02.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien
18.09.2017

2018/027

10.02.2018

Sider