Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Drikkevannsdirektivet 1998
25.12.2000

2001/007

01.02.2001
01.01.2002
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
21.04.2017

2017/232

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
28.09.2017

2017/229

16.12.2017
21.12.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
14.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
20.09.2017

2017/225

16.12.2017
18.12.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
06.09.2017

2017/246

16.12.2017
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
05.07.2018

2017/206

28.10.2017
30.11.2017
Seveso I-direktivet 1996: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
03.02.1999

1997/097

03.02.1999
01.07.2005
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
31.12.2018

2017/207

31.12.2018
01.01.2018
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
01.10.2015

2017/176

23.09.2017
07.11.2017
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig
01.06.2015

2015/123

01.06.2015
29.10.2015
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
28.08.2017

2017/195

28.10.2017
30.10.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
08.06.2017

2017/195

28.10.2017
30.10.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
18.06.2017

2017/195

28.10.2017
30.10.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
16.08.2017

2017/203

28.10.2017
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
19.04.2017

2017/190

23.09.2017
19.10.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.06.2017

2017/172

23.09.2017
10.10.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
09.05.2017

2017/169

23.09.2017
29.09.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
04.07.2017

2017/170

23.09.2017
29.09.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
04.07.2017

2017/170

23.09.2017
29.09.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
18.05.2017

2017/171

23.09.2017
29.09.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
01.08.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
01.07.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
01.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
01.07.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
06.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
01.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
01.08.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
14.04.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
24.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.05.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
29.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
30.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
31.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
29.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
29.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
03.04.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for godkjenning av sulfurylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
09.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser
29.06.2016

2017/188

23.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
07.04.2016

2016/128

04.06.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
01.07.2015

2016/215

01.07.2017
01.06.2017
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
30.09.2013

2013/197

09.11.2013
01.09.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
11.10.2016

2017/130

08.07.2017
08.07.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
01.01.2020

2017/131

01.01.2020
08.07.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
24.02.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
03.03.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
03.03.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
03.03.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
03.03.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
03.03.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
01.04.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
12.12.2016

2017/132

08.07.2017
10.07.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
08.12.2016

2017/132

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
04.11.2016

2017/132

08.07.2017
10.07.2017
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS)
11.01.2010

2012/136

14.07.2012
13.07.2012
Miljømerkeforordningen 2010
19.02.2010

2012/200

01.07.2013
01.07.2013
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til overnatningssteder
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor
01.03.2017

2017/110

14.06.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
02.03.2017

2017/089

06.05.2017
06.05.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået
09.07.2013

2014/044

01.06.2014
18.04.2017
Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter
23.09.2013

2014/043

01.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer
20.08.2013

2014/015

01.06.2014
18.04.2017

Sider