Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
01.09.2013

2014/218

01.11.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringer av godkjenninger
01.09.2013

2014/044

01.06.2014
09.07.2014
Støydirektivet
18.07.2004

2003/160

18.07.2004
01.01.1995
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
02.12.2016

2017/056

18.03.2017
20.03.2017
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
16.09.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
01.11.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
06.07.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
06.07.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
25.11.2016

2017/053

18.03.2017
18.03.2017
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler
01.01.2012

2013/045

01.02.2014
01.01.2012
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
14.09.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
15.09.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
01.11.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
01.11.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
22.08.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
01.07.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
06.07.2016

2016/238

03.12.2016
14.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
28.04.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
01.11.2016

2017/028

04.02.2017
04.02.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
02.01.2017

2017/027

04.02.2017
04.02.2017
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
06.12.2016

2017/043

04.02.2017
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt
29.09.2016

2017/042

04.02.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
30.04.2017

2016/175

24.09.2016
16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr
30.04.2017

2016/175

24.09.2016
16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr
06.11.2017

2016/146

28.02.2017
16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
24.06.2015

2015/215

22.07.2019
16.01.2017
Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
07.11.2002

2007/127

01.11.2010
01.11.2010
Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler
01.07.2016

2016/237

03.12.2016
06.12.2016
Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2016

2016/237

03.12.2016
06.12.2016
Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2016

2016/237

03.12.2016
06.12.2016
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.04.2016

2016/236

03.12.2016
06.12.2016
Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler
29.04.2016

2016/236

03.12.2016
06.12.2016
Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler
02.05.2016

2016/236

03.12.2016
06.12.2016
Vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum
08.08.2016

2016/234

03.12.2016
03.12.2016
Vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad
08.07.2016

2016/234

03.12.2016
03.12.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
11.10.2016

2016/235

03.12.2016
03.12.2016
Bestemmelser om tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper
08.06.2016

2016/252

03.12.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer, bærbare PCer og nettbrett
01.09.2016

2016/250

03.12.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler
24.08.2016

2016/251

03.12.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy
29.08.2016

2016/250

03.12.2016
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om enzymet subtilisin
01.12.2012

2016/240

03.12.2016
Krav til tildeling av EUs miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og tildekkingsmateriale
10.12.2015

2016/248

03.12.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.02.2018

2016/209

29.10.2016
29.10.2016
Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2016

2016/182

24.09.2016
29.09.2016
Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler
05.04.2016

2016/181

24.09.2016
29.09.2016
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler
13.04.2016

2016/183

24.09.2016
29.09.2016
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler
13.04.2016

2016/183

24.09.2016
29.09.2016
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
22.03.2016

2016/147

09.07.2016
09.07.2016
Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8
27.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8
27.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
21.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin
29.06.2016

2016/174

24.09.2016
24.09.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol
29.06.2016

2016/174

24.09.2016
24.09.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll
20.05.2016

2016/184

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6
20.05.2016

2016/184

24.09.2016
24.09.2016
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser
15.06.2016

2016/178

24.09.2016
24.09.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter
14.07.2016

2016/177

24.09.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil)
13.07.2016

2016/177

24.09.2016
24.09.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudetsning/hudirritasjon, alvorlig øyeskader/øyeirritasjon og akutt giftighet
21.06.2016

2016/176

24.09.2016
24.09.2016
Aerosoldirektivet om spraybokser
21.11.1976
01.01.1994
01.03.1996
Biociddirektivet 1998
13.05.2000

2003/032

01.03.2004
01.01.2004
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
18.11.2016

2016/196

24.09.2016
23.06.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.03.2018

2016/179

01.06.2017
24.09.2016
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser om turistsektoren
10.05.2016

2016/195

24.09.2016
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser
26.05.2014

2015/230

01.08.2016
14.09.2015
Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser
01.01.2016

2015/230

01.08.2016
14.09.2015
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
04.03.2016

2016/148

09.07.2016
15.07.2016
Avslag på godkjenning av 3-decen-2-one som aktivt stoff i plantevernmidler
23.02.2016

2016/149

09.07.2016
12.07.2016
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet metsulfuron-methyl som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.04.2016

2016/149

09.07.2016
12.07.2016
Godkjenning av det aktive stoffet benzovindiflupyr som erstatningskandidat i plantevernmidler
02.03.2016

2016/149

09.07.2016
12.07.2016
Forlenget godkjenning av pyraflufen-ethyl som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2016

2016/149

09.07.2016
12.07.2016
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
03.02.2016

2016/149

09.07.2016
12.07.2016
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet lambda-cyhalothrin som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.04.2016

2016/149

09.07.2016
12.07.2016
Forlenget godkjenning av iprovalicarb som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2016

2016/149

09.07.2016
12.07.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for raffinering av olje og gass
17.11.2014

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om rapportering om integrerte teknikker for utslippsbegrensninger i mineralolje- og gassraffinierier
17.11.2014

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av papirpmasse, papir og kartong
20.10.2014

2015/229

01.08.2016

Sider