Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon etter kloralkaliprosessen
31.12.2013

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid
29.04.2013

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn
04.03.2013

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
08.01.2012

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om start- og stopperioder
29.05.2012

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker
22.03.2012

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om nasjonale overgangsplaner
12.03.2012

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av jern og stål
28.03.2012

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om glassindustri
28.03.2012

2015/229

01.08.2016
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser
01.07.2015

2016/101

30.04.2016
31.05.2016
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser
30.09.2016

2016/118

30.09.2016
30.09.2016
Gjenvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser
13.05.2016

2015/122

13.05.2016
13.05.2016
Godkjenning av det aktive stoffet flumetrain som erstatningskandidat i plantevernmidler
11.12.2015

2016/086

30.04.2016
02.05.2016
Godkjenning av rescalure som aktivt stoff i plantevernmidler
18.12.2015

2016/087

30.04.2016
02.05.2016
Godkjenning av flupyradifuron som aktivt stoff i plantevernmidler
09.12.2015

2016/086

30.04.2016
02.05.2016
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerate som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.01.2016

2016/086

30.04.2016
02.05.2016
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i plantevernmidler
01.01.2016

2016/086

30.04.2016
02.05.2016
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler
10.11.2015

2016/085

30.04.2016
02.05.2016
Biocider: forlengelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
30.04.2016
Felles innsending av data og datadeling i henhold til kjemikalieforordningen (REACH)
26.01.2016

2016/088

30.04.2016
30.04.2016
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser for kadmium i malinger
08.03.2016

2016/083

30.04.2016
30.04.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om nonylfenoletoksylater
03.02.2016

2016/082

30.04.2016
30.04.2016
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet haloksyfop-P i plantevernmidler
23.12.2015

2016/050

19.03.2016
13.04.2016
Godkjenning av mandestrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
09.12.2015

2016/050

19.03.2016
13.04.2016
Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisstoff i plantevernmidler
07.12.2015

2016/050

19.03.2016
13.04.2016
Avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som et basisstoff i plantevernmidler
09.12.2015

2016/050

19.03.2016
13.04.2016
Avslag på godkjenning Arctium lappa L. (plantedeler over jorden) som en basisubstans i plantevernmidler
09.12.2015

2016/050

19.03.2016
13.04.2016
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
08.12.2015

2016/050

19.03.2016
13.04.2016
Avløpsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
24.07.2014

2015/168

12.06.2015
Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
23.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser
30.12.2013

2014/137

28.06.2014
23.02.2016
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
07.10.2014

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
07.10.2014

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.01.2014

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
14.12.2015

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "NTA 8080" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.08.2015

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
06.08.2012

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Round Table on Responsible Soy EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "International Sustainability and Carbon Certification" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
24.06.2014

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Gafta Trade Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
24.06.2014

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "BioGrace" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.06.2013

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "‘REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.07.2012

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.06.2015

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
14.05.2012

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre
25.11.2015

2016/018

06.02.2016
06.02.2016
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
22.10.2015

2016/017

06.02.2016
06.02.2016
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
22.10.2015

2016/017

06.02.2016
06.02.2016
Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

2016/018

06.02.2016
06.02.2016
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
04.12.2015

2016/019

06.02.2016
06.02.2016
Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
25.11.2015

2016/018

06.02.2016
06.02.2016
Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
22.10.2015

2016/017

06.02.2016
06.02.2016
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapportering
01.01.2015

2016/032

06.02.2016
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
01.01.2015

2016/032

06.02.2016
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollen etter 2012
16.10.2015

2015/284

01.11.2015
14.12.2015
Godkjenning av det aktive stoffet florasulam i plantevernmidler
01.01.2016

2015/305

01.01.2016
14.12.2015
Godkjenning av basisstoffet fruktose i plantevernmidler
03.09.2015

2015/304

12.12.2015
14.12.2015
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler (korrigering)
04.09.2015

2015/305

12.12.2015
14.12.2015
Auksjoneringsforordningen: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter
19.11.2010

2012/152

27.07.2012
01.08.2013
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon
21.10.2015

2015/302

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.10.2015

2015/300

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.10.2015

2015/300

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann
13.04.2015

2015/320

12.12.2015
Svovelinnhold i marint brennstoff: endringsbestemmelser om prøvetaking og rapportering
09.03.2015

2015/321

12.12.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser
21.11.2013

2015/319

12.12.2015
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser
25.06.2015

2015/259

01.11.2015
01.11.2015
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen
25.09.2015

2015/257

01.11.2015
01.11.2015
Godkjenning av clothianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.07.2015

2015/261

01.11.2015
01.11.2015
Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.07.2015

2015/261

01.11.2015
01.11.2015
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
01.06.2015

2015/258

01.11.2015
01.11.2015
Godkjenning av terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler
10.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.01.2016
04.11.2015
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av sulfoksaflor i plantevernmidler
18.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Fornyet godkjenning av treverdig fosfat i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av halauxifenmetyl i plantevernmidler
05.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler
07.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basisstoffet eddik i plantevernmidler
29.07.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler
29.07.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basissubstansen lecithins i plantevernmidler
30.07.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler
10.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Fornyet godkjenning av sulfosulfuron i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.01.2016
04.11.2015
Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav
17.09.2015

2015/266

01.11.2015
04.11.2015
Avslag på godkjenning av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler
21.05.2015

2015/262

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler
01.07.2015

2015/263

01.11.2015
04.11.2015
Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
11.06.2015

2015/055

01.11.2015
02.11.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall
01.06.2015

2015/194

11.07.2015
29.10.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler
10.07.2015

2015/264

01.11.2015
04.11.2015

Sider