Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt katter
26.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for fiskesykdommer: status for visse sykdommer i Åland i Finland, Estland, Kroatia og Storbritannia
30.08.2020

2021/008

06.02.2021
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
Import av storfeembryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
Import av storfesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Import av rånesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Import fra Storbritannia av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Import fra Storbritannia av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Import fra Storbritannia av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, av visse viltlevende landpattedyr og av oppdrettede kaniner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia og Guernsey: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Import av visse dyr og ferskt kjøtt fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Tiltak mot dvergbendelmark hos kjæledyr: endringsbestemmelser om Storbritannia hva angår Nord-Irland
01.01.2021
01.01.2021
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
01.01.2021
01.01.2021
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Frankrike, Danmark, Tyskland, Irland, Nederland og Polen
28.12.2020
Tiltak mot spredning fra Norge, Sverige og Finland av skrantesyke hos hjortedyr
31.12.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
17.12.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: forlengelse av anvendelsesperioden til 31.12.2021
01.01.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
18.12.2020
21.12.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
10.12.2020
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
26.01.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Frankrike, Tyskland, Litauen, Polen og Storbritannia (Nord-Irland)
19.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
19.01.2021
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Nederland, Polen, Slovakia og Sverige
11.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
08.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen, Slovakia og Tyskland
28.12.2020
Beskyttelsestiltak mot SARS-CoV-2: rapportering om mink og andre dyr av familien Mustelidae og mårhund
22.12.2020
Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler
26.11.2020
26.11.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
17.01.2021
18.01.2021
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
25.12.2020

2020/183

25.12.2020
18.01.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg
23.06.2020

2020/178

12.12.2020
14.12.2020
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
14.12.2019

2020/178

12.12.2020
14.12.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
30.06.2020

2020/178

12.12.2020
14.12.2020
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
08.03.2020

2020/177

12.12.2020
14.12.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
29.06.2020

2020/178

12.12.2020
14.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2021

2020/239

30.12.2020
01.01.2021
Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit
01.01.2021

2020/238

30.12.2020
01.01.2021
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
01.01.2021

2020/239

30.12.2020
01.01.2021
Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit
01.01.2021

2020/237

30.12.2020
01.01.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting, inkludert endringer som følge av brexit
01.01.2021

2020/240

30.12.2020
01.01.2021
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
18.12.2019

2020/097

15.07.2020
01.01.2021
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
07.02.2018

2018/125

07.07.2018
01.01.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Polen
09.12.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
05.08.2020

2020/184

12.12.2020
23.12.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
05.08.2020

2020/184

12.12.2020
23.12.2020
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
05.08.2020

2020/184

12.12.2020
23.12.2020
Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
30.07.2020

2020/184

12.12.2020
23.12.2020
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
30.07.2020

2020/184

12.12.2020
23.12.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
30.07.2020

2020/184

12.12.2020
23.12.2020
Godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og -kyllinger og livkyllinger
30.07.2020

2020/184

12.12.2020
23.12.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter
30.07.2020

2020/184

12.12.2020
23.12.2020
Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
26.03.2020

2020/182

12.12.2020
23.12.2020
Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
26.03.2020

2020/182

12.12.2020
23.12.2020
Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.03.2020

2020/182

12.12.2020
23.12.2020
BSE-risiko (kugalskap): status for Storbritannia og Jersey
01.01.2021

2020/238

01.01.2021
01.01.2021
Storbritannias beredskapsplaner for kontroll av munn- og klovsyke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease hva angår Nord-Irland
01.01.2021

2020/237

30.12.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Kuwait og Tyrkia
20.12.2020
21.12.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
19.03.2020

2020/192

12.12.2020
11.12.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
18.03.2020

2020/192

12.12.2020
11.12.2020
Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
22.07.2020

2020/197

12.12.2020
15.12.2020
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
27.07.2020

2020/196

12.12.2020
15.12.2020
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
22.07.2020

2020/196

12.12.2020
15.12.2020
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
15.04.2020

2020/195

12.12.2020
15.12.2020
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
23.04.2020

2020/195

12.12.2020
15.12.2020
EU-listen over ny mat: rettelser
22.04.2020

2020/195

12.12.2020
15.12.2020
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat
27.04.2020

2020/195

12.12.2020
15.12.2020
Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland
08.03.2020

2020/194

12.12.2020
15.12.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
09.02.2020

2020/198

12.12.2020
14.12.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
09.02.2020

2020/198

12.12.2020
14.12.2020
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
07.01.2020

2020/193

12.12.2020
15.12.2020
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
02.02.2020

2020/193

12.12.2020
15.12.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
03.02.2020

2020/193

12.12.2020
15.12.2020
Emballasjeforordningen 2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler
27.10.2006

2005/097

27.10.2006
Avlivningsforordningen 2009 om dyrevelferd ved slakting
01.01.2013

2012/075

01.01.2013
01.02.2013
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.10.2020

2020/190

12.12.2020
14.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
31.01.2019

2020/189

12.12.2020
14.12.2020
Grenseverdier for perklorat i visse næringsmidler
01.07.2020

2020/191

12.12.2020
14.12.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser
04.09.2020

2020/187

12.12.2020
14.12.2020
Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose
12.05.2020

2020/180

12.12.2020
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner
06.05.2020

2020/181

12.12.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Tyskland og Polen
23.11.2020
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
06.11.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Romania
30.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen, Romania og Slovakia
22.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
06.10.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
11.09.2020
12.10.2020
Beskyttelsestiltak mot høypategon fugleinfluensa i visse medlemsstater
01.12.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Slovakia
30.11.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Australia i forbindelse med fugleinfluensa
27.11.2020
27.11.2020
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Morokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia
18.11.2020
30.11.2020
Import av sesamfrø fra India
26.10.2020
26.10.2020
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
28.04.2017

2019/210

07.03.2020
07.04.2020
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
11.03.2020

2020/148

24.10.2020
06.11.2020
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
11.03.2020

2020/148

24.10.2020
06.11.2020
Godkjenning av L-treonin av to stammer av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
12.03.2020

2020/148

24.10.2020
06.11.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
24.02.2020

2020/147

24.10.2020
06.11.2020
Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
05.03.2020

2020/149

24.10.2020
06.11.2020

Sider