Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
09.11.2018
11.11.2018
Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar
01.12.2018
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
08.12.2018
08.12.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
30.07.2018

2018/226

06.12.2018
10.12.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
19.06.2018

2018/236

06.12.2018
06.12.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
03.06.2018

2018/237

06.12.2018
05.12.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'
23.04.2018

2018/237

06.12.2018
05.12.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
23.11.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
01.03.2018

2018/228

06.12.2018
06.12.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
01.01.2019

2018/230

01.01.2019
01.01.2019
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
01.01.2019

2018/131

01.01.2019
01.01.2019
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
12.12.2017

2018/225

06.12.2018
06.12.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
05.06.2018

2018/222

06.12.2018
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
01.01.2019

2018/223

01.01.2019
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil
13.07.2018
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
16.11.2018
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis
11.08.2018
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
01.01.2019

2018/131

01.01.2019
15.11.2018
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
15.05.2018

2018/208

27.10.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
17.05.2018

2018/208

27.10.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
11.10.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
11.08.2018
08.10.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2017

2018/175

22.09.2018
24.09.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
19.08.2018
12.09.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
21.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
26.06.2018

2018/177

22.09.2018
24.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
27.05.2018

2018/176

22.09.2018
24.09.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
24.05.2018

2018/176

22.09.2018
24.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
27.05.2018

2018/176

22.09.2018
24.09.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
02.03.2018

2018/179

22.09.2018
24.09.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
28.09.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
22.03.2018

2018/173

22.09.2018
24.09.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
24.05.2018

2018/176

22.09.2018
27.09.2018
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
09.04.2018

2018/178

22.09.2018
24.09.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
22.09.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
30.12.2017

2018/129

07.07.2018
29.08.2018
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
20.11.2017

2018/105

01.06.2018
07.09.2018
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
11.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
10.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
10.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
10.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Unionslisten over ny mat
19.01.2018

2018/138

07.07.2018
10.07.2018
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
19.01.2018

2018/139

07.07.2018
10.07.2018
Krav til innhold i søknader om ny mat
19.01.2018

2018/138

07.07.2018
10.07.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
28.08.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
10.08.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
17.07.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
10.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
04.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
26.06.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
02.06.2018
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
06.07.2018
06.07.2018
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader
29.06.2018
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
19.07.2017

2018/128

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
28.03.2018

2018/127

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
29.03.2018

2018/127

07.07.2018
26.07.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
26.03.2018

2018/130

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
29.03.2018

2018/130

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
26.03.2018

2018/130

07.07.2018
26.07.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
28.02.2018

2018/129

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018

2018/129

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
15.02.2018

2018/129

07.07.2018
26.07.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
28.07.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
25.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
23.07.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
02.05.2018

2018/137

07.07.2018
10.07.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
06.09.2018

2018/136

07.07.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
19.03.2018

2018/135

07.07.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
06.02.2018

2018/132

07.07.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
08.08.2018

2018/132

08.08.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
07.02.2018

2018/132

07.07.2018
09.07.2018
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.01.2018

2018/133

07.07.2018
09.07.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
01.01.2018

2018/126

07.07.2018
09.07.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin

2018/124

01.01.2019
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
08.02.2018

2018/125

07.07.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
22.03.2018

2018/123

07.07.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
22.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Romania
19.06.2018
Minstestandarder for vern av svin
10.03.2009

2010/038

01.05.2010
18.02.2003
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
23.06.2017

2018/103

01.08.2018
04.06.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
22.11.2017

2018/104

01.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia
13.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
11.04.2018
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
27.03.2018
03.04.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
22.02.2018
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
04.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
29.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
29.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
29.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
03.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
02.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
25.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018

Sider