Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
25.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
11.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Poland
17.05.2018
Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil
16.05.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
08.05.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
12.02.2018

2018/085

28.04.2018
30.04.2018
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
01.01.2018

2018/084

28.04.2018
30.04.2018
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose
12.02.2018

2018/078

28.04.2018
Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania
08.11.2017

2018/077

28.04.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
02.08.2017

2018/004

10.02.2018
25.04.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
02.08.2017

2018/004

10.02.2018
25.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
26.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
21.04.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019

2018/035

01.01.2019
17.04.2018
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019

2018/035

01.01.2019
17.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland
27.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Nederland
17.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland
08.03.2018
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia
22.03.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
21.03.2018
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere
01.03.2018
15.03.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
03.02.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
08.12.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen
21.11.2017
Slaktekyllingsdirektivet
30.06.2010

2012/103

16.06.2012
24.01.2013
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
01.11.2018

2017/209

16.12.2017
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
01.11.2018

2018/037

24.03.2018
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
01.11.2018

2017/209

01.11.2018
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
01.11.2018

2017/209

01.11.2018
01.11.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
09.03.2018
05.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland
02.03.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
07.02.2018

2018/046

24.03.2018
24.03.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
07.02.2018

2018/046

24.03.2018
24.03.2018
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
04.01.2018

2018/038

24.03.2018
27.03.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
08.02.2018

2018/047

24.03.2018
24.03.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
24.10.2017

2018/045

24.03.2018
26.03.2018
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
18.08.2017

2018/044

24.03.2018
26.03.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
01.01.2018

2018/039

24.03.2018
26.03.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
20.10.2017

2018/040

24.03.2018
26.03.2018
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
21.11.2017

2018/035

24.03.2018
26.03.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
03.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
25.12.2017

2018/007

10.02.2018
05.03.2018
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA
14.02.2018
15.02.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
07.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
09.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
05.10.2017

2018/013

10.02.2018
10.02.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
05.10.2017

2018/013

10.02.2018
10.02.2018
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
13.07.2017

2018/011

10.02.2018
14.02.2018
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
28.07.2017

2018/005

10.02.2018
12.02.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
17.05.2017

2018/005

10.02.2018
12.02.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
27.10.2022

2018/012

10.02.2018
10.02.2018
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer
31.08.2016

2018/003

10.02.2018
Fôrmiddelkatalogen: endringer
21.07.2017

2017/214

16.12.2017
02.02.2018
Dyreavlsforordningen
01.11.2018

2017/209

16.12.2017
18.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
20.12.2017
03.01.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
09.02.2018
08.02.2018
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet
03.01.2018

2018/036

24.03.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
10.05.2017

2017/155

23.09.2017
19.01.2018
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
11.09.2017

2017/215

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av kolekalsiferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
11.09.2017

2017/215

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
05.07.2017

2017/214

16.12.2017
19.01.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
10.07.2017

2017/213

16.12.2017
19.01.2018
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent
14.07.2017

2017/213

16.12.2017
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
28.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
05.07.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.07.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfe- og svinearter
14.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
19.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
28.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
21.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
19.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter
23.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
14.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter
28.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av L-tryptofan framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
12.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
01.01.2018

2017/222

01.01.2018
18.12.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
18.08.2017

2017/221

16.12.2017
16.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
21.01.2018

2017/219

21.01.2018
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
21.07.2017

2017/219

16.12.2017
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
04.01.2018

2017/218

04.01.2018
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
17.01.2018

2017/219

17.01.2018
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
30.06.2017

2017/218

16.12.2017
18.12.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
01.07.2017

2017/211

16.12.2017
18.12.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
27.01.2017

2017/223

16.12.2017
18.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
12.12.2017

Sider