Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
04.02.2014

2016/066

01.06.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits
26.08.2015

2015/296

12.12.2015
Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff til purker
05.11.2014

2015/038

21.03.2015
Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
31.10.2014

2015/038

21.05.2015
Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker
17.11.2014

2015/039

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser
11.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
28.09.2015

2015/255

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
22.02.2015

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser
05.12.2014

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer
17.02.2015

2015/253

01.11.2015
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia
01.05.2014

2015/236

01.11.2015
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv
29.02.2016

2015/208

29.02.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
31.03.2015

2015/177

11.07.2015
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
11.10.2001

2015/147

12.06.2015
Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum
17.11.2014

2015/077

01.05.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2016

2015/041

01.01.2016
Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
12.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
08.12.2014

2015/040

21.05.2015
Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff
09.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter
03.11.2014

2015/038

21.03.2015
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
01.03.2014

2014/255

13.12.2014
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
18.06.2014

2014/258

13.12.2014
Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornslag som forårsaker allergi eller intoleranse
19.02.2014

2014/217

01.11.2014
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting
01.06.2014

2014/210

01.11.2014
Informasjon om fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer
06.12.2013

2014/216

01.11.2014
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi
16.11.2014

2014/160

16.11.2014
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier
01.01.2014

2014/166

26.09.2014
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter
27.12.2013

2014/072

17.05.2014
Kartlegging av innholdet av akrylamidnivåer i mat
02.12.2013

2014/079

17.05.2014
Sortskjennetegn og krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2014

2014/035

01.07.2014
Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa
31.12.2012

2014/035

09.04.2014
Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter
04.06.2013

2014/002

15.02.2014
19.02.2014
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker
14.10.2013

2014/006

15.02.2014
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter
09.05.2013

2013/183

09.11.2013
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei
22.02.2013

2013/153

09.10.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2014

2013/107

15.06.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
22.10.2012

2013/057

04.05.2013
Sortskjennetegn for nye plantesorter av jordbruksvekster
01.10.2012

2013/054

04.05.2013
Kjæledyrforordningen: forflytning av dyr fra USA
10.02.2012
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge
30.05.2012

2013/001

02.02.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2012

2013/004

02.02.2013
Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser
24.09.2012

2013/001

02.02.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer
01.12.2012

2012/207

08.12.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
28.03.2012

2012/207

08.12.2012
Lavere grenseverdier for fargestoffene E-104, E-110 og E-124 i næringsmidler
01.06.2013

2012/207

01.06.2013
Tiltak mot introduksjon av akvatiske dyresykdommer i Irland, Finland og Sverige
30.12.2011

2012/192

01.11.2012
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil
08.05.2012

2012/159

01.11.2012
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
29.11.2012

2013/063

04.05.2013
06.05.2013
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
20.05.2011

2012/080

01.05.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer
17.04.2011

2012/086

01.05.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
17.04.2011

2012/086

01.05.2012
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for oppdrettet vilt
07.03.2011

2012/075

01.05.2012
Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler
12.12.2010

2012/084

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt
09.04.2012

2012/084

01.05.2012
Identifisering av bestemte matvareforsendelser
05.01.2011

2012/082

01.05.2012
01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon
25.10.2010

2012/085

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin
24.10.2010

2012/085

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin
24.10.2010

2012/085

01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til avvente smågriser
17.11.2011

2012/038

01.05.2012
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
15.02.2008

2012/045

31.03.2012
Fôr til hunder og katter med leddgikt
13.12.2010

2011/125

03.12.2011
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser
19.10.2010

2011/059

02.07.2011
Hygienebestemmelser for animalske næringsmidler: endringer
15.07.2010

2011/061

02.07.2011
Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers
15.03.2010

2011/061

02.07.2011
Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros
26.02.2010

2011/059

02.07.2011
Overgangstiltak for gjennomføring av EUs hygienebestemmelser for matvarer
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan
02.12.2009

2011/059

02.07.2011
Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
01.01.2009

2011/059

02.07.2011
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for merking av alkoholholdige drikkevarer og fargestoffer i matvarer
20.07.2010

2011/050

21.05.2011
Forlengelse og forsterking av importrestriksjoner overfor Burma - Myanmar
19.04.2011
19.04.2011
Unntaksbestemmelser for Estland angående omsetning av såvare av korn
28.07.2010

2011/028

01.05.2011
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest
20.03.2008

2010/115

11.11.2010
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
04.02.2009

2010/115

11.11.2010
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2010

2010/097

01.11.2010
Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer
12.10.2010

2010/061

12.10.2010
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
07.11.2009

2010/042

01.05.2010
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
11.09.2009

2010/041

01.05.2010
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
28.11.2008

2010/045

01.05.2010
Utstedelse av sertifikat ved import av fiskevarer
01.01.2009

2010/018

01.05.2010
EUs referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose
19.08.2008

2010/018

01.05.2010
Akkrediteringsstandarder for laboratorier innen veterinær- og næringsmiddelsektoren
10.11.2008

2010/018

01.05.2010
Forlengelse av overgangsordninger for import av fiskeolje
28.11.2008

2010/018

01.05.2010
Grenseverdier for innhold av totalt flyktig basisk nitrogen (TVB-N) i fiskevarer
28.11.2008

2010/018

01.05.2010
Visse hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
18.10.2008

2010/018

01.05.2010
Bruk av vann ved behandling av fisk og sjømat
28.10.2008

2010/018

01.05.2010
Merking og transport av animalske biprodukter
01.07.2008

2010/019

01.05.2010
Omsetning av egg fra salmonellainfiserte flokker av verpehøns
01.01.2007

2009/041

01.05.2010
Import av animalske produkter
01.05.2007

2010/017

01.05.2010
Bekjempelse av salmonella hos avlshøns i visse tredjestater
15.02.2008

2009/041

01.05.2010
Bruk av risikostorfe i Tyskland etter påvisning av BSE
05.11.2007

2008/095

01.05.2010
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
27.12.2007

2010/017

01.05.2010
Overgangsperioden for virksomheter som importerer fiskeolje til humant konsum
14.11.2007

2010/017

01.05.2010

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
10.04.2021
10.04.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Tyskland, Polen og Slovaka
30.03.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
23.03.2021
Økologisk produksjon, merking og kontroll
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
16.11.2020

2021/096

20.03.2021
14.04.2021
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
14.05.2020

2021/135

24.04.2021
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i tredjeland
12.05.2021
Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat
25.11.2020

2021/105

20.03.2021
22.03.2021
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
27.12.2020

2021/104

20.03.2021
22.03.2021
Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
23.12.2020

2021/104

20.03.2021
22.03.2021
Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat
23.12.2020

2021/104

20.03.2021
22.03.2021
Godkjenning av et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
23.12.2020

2021/104

20.03.2021
22.03.2021
Unionslisten over ny mat: korrigeringer
13.08.2018

2021/104

20.03.2021
22.03.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
02.07.2020

2021/102

20.03.2021
22.03.2021
Import av fôr til kjæledyr fra Georgia
08.12.2020

2021/091

20.03.2021
31.03.2021
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
07.12.2020

2021/106

20.03.2021
22.03.2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
03.12.2020

2021/106

20.03.2021
22.03.2021
Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.10.2020

2021/096

20.03.2021
25.03.2021
Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.10.2020

2021/096

20.03.2021
25.03.2021
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
04.07.2020

2021/008

06.02.2021
25.03.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
20.03.2021
20.03.2021
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
14.10.2020

2021/101

20.03.2021
22.03.2021
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
01.07.2022

2021/100

20.03.2021
22.03.2021
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
03.12.2020

2021/103

20.03.2021
22.03.2021
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
18.10.2004

2005/002

09.02.2005
12.04.2005
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter
01.11.2020

2021/098

20.03.2021
22.03.2021
Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia
09.11.2020

2021/095

20.03.2021
22.03.2021
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse
23.09.2020

2021/101

20.03.2021
22.03.2021
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet
25.01.2005

2007/133

01.05.2010
05.01.2007
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
01.08.2020

2021/097

20.03.2021
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001
18.12.2001

2002/082

26.06.2002
01.01.2000
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
15.03.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Romania og Sverige
05.03.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Tyskland, Polen og Sverige
25.02.2021
Import og transitt av fjørfeprodukter fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
22.02.2021
22.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland og Polen
17.02.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
15.02.2021
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med fugleinfluensa
15.02.2021
15.02.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
03.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Slovakia og Romania
03.02.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
02.02.2021

2021/088

03.03.2021
04.03.2021
Godkjenning av cinnamylalkohol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
08.11.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin om tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og oppfôrings- og avlskalkuner
22.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe- og svinearter
22.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for hester
26.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av B. amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter
21.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser, mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr
22.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av lantanidcitrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
22.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av ekstrakt av saponifisert paprika som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
28.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av geraniol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
26.10.2020

2021/015

06.02.2021
22.02.2021
Godkjenning av etylester fra beta-apo-8’-karoteinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
26.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av kobberkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.09.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av L-metionin produsert av C. glutamicum KCCM 80184 og E. coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.11.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Fornyet godkjenning av L-isoleucin produsert av E. coli FERM ABP-10641 som ernæringsmessig tilsetningsstoff og av L-isoleucin produsert av C. glutamicum KCCM 80189 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av L-tryptofan produsert av visse stammer av E.coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
02.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Fornyet godkjenning av B. amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetningsstoff i fôrvarer for liv- og oppfôringskyllinger
26.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
22.10.2020

2021/015

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli KCCM 80180 og 80181 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
30.08.2020

2021/014

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.08.2020

2021/014

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
16.08.2020

2021/014

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester
16.08.2020

2021/014

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr: endringsbestemmelser
16.08.2020

2021/014

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.08.2020

2021/014

06.02.2021
19.02.2021
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker
16.08.2020

2021/014

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser
16.08.2020

2021/014

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.08.2020

2021/014

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til alle fuglearter ment for egglegging
30.07.2020

2021/013

06.02.2021
19.02.2021
Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.08.2020

2021/013

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekalkuner
26.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
25.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling
25.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
27.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger
26.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvendte smågriser og slaktegriser
26.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
25.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.03.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser
26.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
25.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fugle- og grisearter
26.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfearter
26.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av et preparat av muramidase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
26.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
26.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
27.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere
26.02.2020

2021/012

06.02.2021
19.02.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Ungarn og Polen
09.02.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
03.02.2020

2021/021

06.02.2021
08.02.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
03.02.2020

2021/021

06.02.2021
08.02.2021
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
22.07.2020

2021/007

06.02.2021
09.02.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
02.07.2020

2021/001

06.02.2021
09.02.2021
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter

2021/006

06.02.2021
08.02.2021
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
27.08.2020

2021/024

06.02.2021
08.02.2021
Kontrollforordningen 2004 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
06.08.2020

2021/017

06.02.2021
08.02.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorat
28.06.2020

2021/016

06.02.2021
08.02.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
06.01.2021

2021/016

06.02.2021
08.02.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
08.07.2020

2021/016

06.02.2021
08.02.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myklobutanil, napropamid og sintofen
02.01.2021

2021/016

06.02.2021
08.02.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat og ometoat i eller på kirsebær
16.12.2020

2021/016

06.02.2021
08.02.2021

Sider