Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
05.03.2020

2020/149

24.10.2020
06.11.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
10.01.2020

2020/153

24.10.2020
26.10.2020
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
03.12.2019

2020/146

24.10.2020
26.10.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
02.10.2020

2020/150

24.10.2020
26.10.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
24.02.2020

2020/118

26.09.2020
08.10.2020
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
19.12.2019

2020/119

26.09.2020
08.10.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
17.07.2019

2020/116

26.09.2020
07.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
22.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
15.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
08.09.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
28.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
21.08.2020
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
20.08.2020
14.08.2020
Ny mat-forordningen 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
15.05.1997

2015/147

12.06.2015
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.03.2020

2020/124

26.09.2020
28.09.2020
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt
08.03.2020

2020/121

26.09.2020
28.09.2020
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
19.12.2019

2020/125

26.09.2020
28.09.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
02.08.2020

2020/120

26.09.2020
28.09.2020
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
19.12.2019

2020/125

26.09.2020
28.09.2020
Påstandsforordningen for matvarer
01.07.2007

2008/046

01.05.2010
01.03.2010
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen og Slovakia
11.08.2020
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
10.08.2020
10.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
04.08.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, og Slovakia
28.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Ungarn og Slovakia
17.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
09.07.2020
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
29.07.2020
20.07.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
26.06.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
19.06.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn
18.06.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
12.06.2020
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
01.07.2019
15.07.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
06.04.2020
27.07.2020
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser
18.05.2020
27.07.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
05.01.2020

2020/094

15.07.2020
15.07.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
29.09.2018

2020/094

15.07.2020
15.07.2020
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien
01.10.2018

2020/094

15.07.2020
15.07.2020
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
07.01.2020

2020/101

15.07.2020
15.07.2020
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
01.11.2019

2020/096

15.07.2020
15.07.2020
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
28.11.2019

2020/098

15.07.2020
15.07.2020
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
16.07.2019

2020/095

15.07.2020
15.07.2020
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
29.11.2019

2020/100

15.07.2020
Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
01.10.2019

2020/099

15.07.2020
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
20.03.2019

2020/068

13.06.2020
10.07.2020
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
28.11.2019

2020/069

13.06.2020
25.06.2020
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020

2019/276

14.12.2019
01.07.2020
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
18.12.2019

2020/070

13.06.2020
29.06.2020
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.12.2019

2020/070

13.06.2020
29.06.2020
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
16.12.2019

2020/070

13.06.2020
29.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
25.03.2020

2020/074

13.06.2020
12.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
24.03.2020

2020/074

13.06.2020
12.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
25.03.2020

2020/074

13.06.2020
12.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
18.05.2020

2020/072

13.06.2020
18.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
13.08.2019

2020/072

13.06.2020
18.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
16.04.2020

2020/071

13.06.2020
18.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
08.11.2019

2020/071

13.06.2020
18.06.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
02.06.2020

2020/088

18.06.2020
19.06.2020
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
01.01.2018

2020/073

13.06.2020
15.06.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
28.05.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Ungarn, Polen, Litauen og Belgia
18.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
18.05.2020
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
27.05.2020
27.05.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer
05.04.2005

2007/004

28.04.2008
20.07.2007
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn, Romania og Tyskland
08.05.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Nord-Makedonia i forbindelse med Newcastle disease
11.05.2020
11.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
04.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8: generell forlengelse samt endringsbestemmelser om Ungarn
27.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Ungarn
21.04.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
23.04.2020
23.04.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
20.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
16.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland og Ungarn
07.04.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
08.04.2020
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
27.03.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
27.03.2020
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
30.03.2020
15.04.2020
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
28.10.2019

2020/056

01.05.2020
30.04.2020
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
19.08.2019

2020/058

01.05.2020
04.05.2020
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
13.02.2020

2020/051

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
13.02.2020

2020/051

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
25.08.2019

2020/050

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
25.08.2019

2020/050

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
26.08.2019

2020/050

01.05.2020
05.05.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion
07.04.2020

2020/052

01.05.2020
04.05.2020
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
28.11.2019

2020/054

01.05.2020
04.05.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
01.04.2020

2020/055

01.05.2020
04.05.2020
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
08.07.2019

2020/057

01.05.2020
04.05.2020
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
14.12.2019

2020/049

01.05.2020
07.04.2020
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
05.08.2018

2019/107

01.06.2019
28.04.2020
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
01.04.2016

2016/068

30.04.2016
28.04.2020
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner
01.11.2008

2010/114

11.11.2010
28.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
01.04.2020

2020/047

03.04.2020
06.04.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
07.04.2020
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
14.12.2019

2020/004

07.03.2020
07.04.2020
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
14.12.2019

2020/004

07.03.2020
07.04.2020
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
07.04.2020

Sider