Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
24.01.2019

2019/053

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.01.2019

2019/053

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.01.2019

2019/053

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.01.2019

2019/053

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
24.01.2019

2019/053

30.03.2019
24.04.2019
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
31.12.2018

2019/047

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
01.01.2019

2019/047

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
08.11.2018

2019/052

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
08.11.2018

2019/052

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
08.11.2018

2019/052

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
07.11.2018

2019/050

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
08.11.2018

2019/051

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.11.2018

2019/051

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
08.11.2018

2019/051

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
21.08.2018

2019/048

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
20.08.2018

2019/048

30.03.2019
24.04.2019
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
10.10.2018

2019/049

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.11.2018

2019/049

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
04.11.2018

2019/049

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
20.08.2018

2019/048

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
20.08.2018

2019/048

30.03.2019
24.04.2019
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
17.04.2019
03.04.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
25.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
25.03.2019
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
11.04.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
25.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
21.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
23.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
26.12.2018

2019/052

30.03.2019
04.04.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
31.01.2019

2019/059

30.03.2019
01.04.2019
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
29.09.2018

2019/063

30.03.2019
30.03.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
25.10.2018

2019/058

30.03.2019
29.03.2019
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
26.11.2018

2019/058

30.03.2019
29.03.2019
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
06.06.2018

2019/062

30.03.2019
30.03.2019
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
06.06.2018

2019/062

30.03.2019
30.03.2019
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
11.04.2018

2019/061

30.03.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
01.05.2019

2019/055

01.05.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
01.05.2019

2019/055

01.05.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
01.11.2018

2019/055

30.03.2019
01.04.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
07.11.2018

2019/060

30.03.2019
30.03.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
07.11.2018

2019/060

30.03.2019
30.03.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
26.01.2019

2019/054

30.03.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
01.04.2018

2019/054

30.03.2019
01.04.2019
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
21.03.2018

2019/056

Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
26.03.2019
25.03.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
13.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
22.02.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
01.02.2019
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
20.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
20.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
20.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
26.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
25.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Unionslisten for ny mat: rettelse
13.08.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
24.02.2019
08.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.02.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
26.01.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
23.01.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
12.02.2019
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
14.01.2019
14.01.2019
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
05.02.2019
05.02.2019
Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
06.11.2018

2019/002

09.02.2019
12.02.2019
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
03.09.2018

2019/001

09.02.2019
11.02.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
23.04.2018

2019/007

09.02.2019
11.02.2019
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
23.04.2018

2019/008

09.02.2019
11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
26.06.2018

2019/006

09.02.2019
11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
01.01.2019

2019/010

09.02.2019
11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
05.12.2018

2019/005

09.02.2019
11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
05.06.2018

2019/005

09.02.2019
11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
05.06.2018

2019/005

09.02.2019
11.02.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
01.01.2019

2018/229

01.01.2019
18.01.2019
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
01.07.2018

2018/230

06.12.2018
11.12.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
01.08.2018

2018/227

06.12.2018
18.12.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
01.08.2018

2018/227

06.12.2018
18.12.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
31.07.2018

2018/227

06.12.2018
18.12.2018
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
17.10.2018

2018/234

06.12.2018
10.12.2018
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
03.09.2018

2018/235

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
02.09.2018

2018/235

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
03.09.2018

2018/235

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
12.08.2018

2018/234

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
02.08.2018

2018/233

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
08.08.2018

2018/233

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
07.08.2018

2018/233

06.12.2018
10.12.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
28.11.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena
18.12.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
01.07.2018

2018/229

06.12.2018
06.12.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
08.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
06.11.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
08.11.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania
31.10.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
24.10.2018

Sider