Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan
08.01.2015

2015/063

21.05.2015
21.03.2015
Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
30.04.2005

2004/157

01.08.2005
01.09.2004
Flygelederforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere
01.09.2011

2013/127

15.06.2013
02.07.2013
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/288

13.12.2014
05.01.2015
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bruk av spordeteksjon av eksplosiver
09.04.2014

2014/233

01.11.2014
05.01.2015
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
21.12.2013

2014/186

26.09.2014
06.11.2014
Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser om henvisninger til Chicago-konvensjonen
23.05.2014

2014/292

01.01.2015
01.01.2015
Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser
07.11.2011

2013/231

01.01.2015
01.01.2015
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
04.12.2012

2013/232

01.01.2015
13.11.2014
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom
13.12.2011

2013/236

01.01.2015
01.01.2015
Krav til identifisering av fly og helikoptere i det felles europeiske luftrom
09.02.2012

2013/093

01.01.2015
01.01.2015
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2015-2019
31.12.2017

2014/235

01.01.2015
01.01.2015
Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser
05.05.2013

2014/028

01.01.2015
01.01.2015
Ytelsesplan for flysikringstjenester og nettfunksjoner
29.05.2013

2014/291

13.12.2014
01.01.2015
Felles avgiftsordning for flysikringstjenester
29.05.2013

2013/237

01.01.2015
01.01.2015
Tilsyn med sikkerheten i forbindelse med lufttrafikkstyring og luftfartstjenester: endringsbestemmelser
07.11.2011

2013/230

01.01.2015
01.01.2015
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)
04.08.2011

2014/135

01.01.2015
01.01.2015
Opplysningsplikt ved opprettelse eller endring av en funksjonell luftromsblokk
13.02.2011

2013/092

01.01.2015
01.01.2015
Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
07.12.2009

2013/228

01.01.2015
01.01.2015
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - april 2014
13.05.2014

2014/231

01.11.2014
01.01.2015
Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner
01.07.2014

2014/289

13.12.2014
17.12.2014
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
01.04.2014

2014/290

13.12.2014
15.12.2014
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser
21.02.1993

1994/007

01.07.1994
15.07.1994
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
04.12.2014

2014/048

09.04.2014
30.11.2014
Adgang til yrket som veitransportør: endringsbestemmelser
11.07.2012

2014/089

01.08.2015
01.01.2015
Adgang til markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
11.07.2012

2014/089

01.08.2015
01.01.2015
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: endringsbestemmelser
11.07.2012

2014/089

01.08.2015
01.01.2015
Felles bruk av elektroniske registre om veitransportvirksomheter
31.12.2010

2014/091

01.08.2015
01.01.2015
Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter
11.01.2009

2014/090

01.08.2015
01.01.2015
Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip): endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2014

2014/230

01.11.2014
17.11.2014
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
05.02.2016

2014/235

01.11.2014
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane
21.05.2015

2014/232

21.05.2015
21.05.2015
Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner
17.02.2014

2014/193

26.09.2014
29.09.2014
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
17.02.2014

2014/193

26.09.2014
20.09.2014
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser
28.03.2014

2014/171

26.09.2014
02.10.2014
Kabotasjeforordningen: tjenesteyting innen sjøtransport
01.01.1993

1997/070

Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk: endringsbestemmelser
12.03.2012

2012/060

01.08.2012
15.09.2014
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk
30.11.2010

2012/059

01.05.2012
01.05.2012
Overgangsordning for nye utslippskrav til motorer
24.11.2012

2014/126

28.06.2014
17.09.2014
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
08.03.2004

2002/130

08.03.2004
IMS-koden for sikker skipsfart
01.08.2008

2006/131

01.08.2008
01.07.2007
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
29.06.2011

2011/147

03.12.2011
29.12.2011
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding)
15.07.2009

2010/013

30.01.2010
08.02.2010
Illoyal priskonkurranse innen sjøtransport
01.07.1987
01.01.1994
Felles regler for sivil luftfart: bestemmelser om flytidsbegrensninger og hviletid
18.02.2016

2014/134

18.02.2016
03.07.2014
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser
24.01.2013

2014/019

01.07.2014
01.07.2014
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser
24.01.2013

2014/019

01.07.2014
01.07.2014
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser
24.01.2013

2014/019

01.07.2014
01.07.2014
Typegodkjenning av motorsykler: endringsbestemmelser
30.06.2014

2014/076

17.05.2014
18.06.2014
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
16.03.2012

2014/019

01.07.2014
01.07.2014
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om sikkerhetsstandarder i tredjeland
08.11.2013

2014/097

17.05.2014
22.05.2014
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
29.11.2013

2014/097

17.05.2014
22.05.2014
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2014

2014/092

17.05.2014
19.05.2014
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2014

2014/092

17.05.2014
19.05.2014
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
08.12.2013

2014/092

17.05.2014
19.05.2014
Sikkerhetsmål for jernbanesystemet: endringsbestemmelser
02.01.2014

2014/093

17.05.2014
19.05.2014
Typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy
07.06.2010

2012/081

01.05.2012
03.01.2012
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013)
01.01.2007

2007/070

01.01.2007
01.01.2007
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser
01.07.2013

2014/037

09.04.2014
10.04.2014
Sjekkliste for vurdering av sikkerhetsnivået for luftfrakt eller luftpost
11.07.2013

2014/024

15.02.2014
03.03.2014
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): arbeidsmetoder for sikkerhetsinspeksjoner og overvåking av nasjonal gjennomføring
01.01.2014

2014/027

15.02.2014
04.03.2014
Utstyr for screening av personer på flyplasser
25.02.2013

2013/203

09.11.2013
03.03.2014
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bestemmelser om EU-validering
22.11.2012

2014/024

15.02.2014
03.03.2014
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner
25.08.2013

2014/026

15.02.2014
25.02.2014
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet
01.01.2014

2014/020

15.02.2014
01.07.2013
Prosedyrer for innsendelse av reiseplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
15.11.2012

2013/204

09.11.2013
14.02.2014
Førerkortdirektivet 2013: endringsbestemmelser om motorsykler
31.10.2013

2014/018

15.02.2014
01.01.2014
Havnestatskontroll: endringsbestemmelser om rederiprestasjoner
04.01.2013

2013/170

09.10.2013
05.02.2014
Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken: endringsbestemmelser
07.12.2012

2013/235

14.12.2013
28.01.2014
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
15.06.2009

2010/136

11.12.2010
03.10.2013
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/123

01.01.2014
01.01.2014
Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken
07.12.2012

2013/233

14.12.2013
01.01.2015
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
30.11.2013

2013/169

09.10.2013
30.11.2013
Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
31.12.2011

2011/055

31.12.2011
01.12.2012
Varmeanlegg for motorvogner
09.05.2003

2013/185

09.11.2013
Frontavskjerming av kjøretøyer mot overkjøring
09.08.2001

2013/185

09.11.2013
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.7.2013
12.07.2013

2013/205

09.11.2013
11.07.2013
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa
10.01.2013

2013/202

09.11.2013
01.09.2013
Komponenter og spesifikasjoner for jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
01.04.2014

2013/156

01.04.2014
09.10.2013
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/155

01.01.2014
09.10.2013
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser
01.04.2012

2013/090

04.05.2013
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om screening av væsker, spray og geleer på flyplasser
21.03.2013

2013/145

16.07.2013
14.08.2013
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om screening av væsker, spray og geleer på flyplasser
21.03.2013

2013/145

16.07.2013
14.08.2013
Bruk av kroppsskannere på lufthavner
01.12.2011

2012/178

01.11.2012
14.08.2013
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
28.10.2012

2013/147

16.07.2013
07.08.2013
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
29.01.2013

2013/128

15.06.2013
18.07.2013
Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser
31.12.2013

2013/143

31.12.2013
01.09.2013
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmetode for foretak med ansvar for trafikk, infrastruktur og vedlikehold
07.06.2013

2013/125

15.06.2013
02.07.2013
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
07.06.2013

2013/125

15.06.2013
02.07.2013
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser
29.01.2013

2013/126

15.06.2013
27.06.2013
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/124

15.06.2013
17.06.2013
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/122

01.01.2014
01.01.2014
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet
25.07.2012

2013/124

15.06.2013
17.06.2013
Kraftuttak på traktorer og tilhørende skjermer
01.11.2013

2013/061

04.05.2013
23.05.2013
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): bestemmelser angående bøtelegging
06.08.2012

2013/042

16.03.2013
04.06.2013
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften
09.01.2011

2013/091

04.05.2013
06.06.2013
Inspeksjoner innen maritim sikring
30.04.2008

2008/116

08.11.2008
16.01.2009
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser for hydrogen- og elektrisk drevne biler

2013/059

04.05.2013
14.05.2013
Utslipp fra personbiler og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser
04.06.2012

2012/208

08.12.2012
14.05.2013

Sider