Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter: overgangsordninger
12.04.2011

2011/151

03.12.2011
22.12.2011
Medbringing av væsker, sprayflasker og kremer ombord i fly
29.04.2011

2011/148

03.12.2011
12.12.2011
Verneramme på jord- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2011/126

03.12.2011
13.12.2011
Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2011/126

03.12.2011
13.12.2011
Teknisk spesifikasjon for støy for konvensjonelle tog
03.05.2011

2011/144

03.12.2011
05.12.2011
Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre: endringsbestemmelser
31.12.2011

2011/142

31.12.2011
05.12.2011
Utstedelse av godkjennelser for jernbanesikkerhet
31.12.2010

2011/145

03.12.2011
02.12.2011
Utstedelse av jernbanesikkerhetssertifikater
30.12.2010

2011/146

03.12.2011
02.12.2011
Transport av farlig gods: særbestemmelser for visse land
07.02.2011

2011/139

03.12.2011
03.12.2011
Europeisk rådgivende utvalg for intelligente transportsystemer (ITS)
25.05.2011

2011/140

03.12.2011
03.12.2011
Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til gjenbruk og gjenvinning
04.02.2010

2011/113

01.11.2011
01.11.2011
Utslipp fra lette biler og adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
03.01.2009

2011/113

01.11.2011
01.11.2011
Støtteben til motorsykler (kodifisering)
01.01.2010

2011/113

01.11.2011
01.11.2011
Lys og lyssignaler på motorsykler
01.01.2010

2011/113

01.11.2011
01.11.2011
Havnestatskontroll: kriterier for vurdering av rederiene
01.01.2011

2011/119

01.11.2011
Havnestatskontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om flaggstatskriterier
01.01.2011

2011/119

01.11.2011
01.11.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 19.4.2011
20.04.2011

2011/120

01.11.2011
Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
01.01.2010

2011/066

02.07.2011
12.10.2011
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: moduler for vurdering av overenstemmelse av samtrafikkomponenter
01.01.2011

2011/103

01.04.2013
04.10.2011
Retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverk
25.08.2010

2011/104

01.10.2011
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om bombehunder
21.07.2010

2011/056

21.05.2011
02.09.2011
Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer
19.02.2010

2011/047

21.05.2011
26.07.2011
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
25.10.2010

2011/080

02.07.2011
05.07.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.7.2010
07.07.2010

2011/082

02.07.2011
09.07.2010
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart luftfart
16.01.2007

2007/120

29.09.2007
Harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart
16.01.2007

2007/120

20.09.2007
Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
20.05.2007

2007/119

29.09.2007
15.11.2007
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av konvensjonelle tog i det transeuropeiske jernbanesystemet
01.07.2009

2011/052

21.05.2011
23.05.2011
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet
31.01.2007

2011/053

21.05.2011
23.05.2011
Bevegelseshemmede og togtrafikk
01.07.2008

2011/054

21.05.2011
23.05.2011
Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
19.01.2007

2007/052

09.06.2007
11.03.2011
Teknisk kontroll med motorkøretøyer og tilhengere: vurdering av defekter
28.07.2010

2011/055

21.05.2011
21.05.2011
Prøvemetode for avgass og støy motorsykkel
30.04.2010

2011/010

01.05.2011
05.05.2011
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
29.04.2010

2010/137

11.12.2010
29.04.2011
Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk
05.02.2004

2003/013

05.02.2004
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
28.10.2010

2011/036

02.04.2011
01.05.2011
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
18.06.2010

2010/089

01.03.2011
02.07.2010
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmål
10.07.2010

2011/037

02.04.2011
05.04.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 22.11.2010
23.11.2010

2011/034

02.04.2011
25.11.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.9.2010
09.09.2010

2011/015

02.04.2011
15.09.2010
Veikontroll av nyttekjøretøyer: risikovurdering av feil og mangler
28.07.2010

2011/038

02.04.2011
02.04.2011
Luftfartsaktiviteter som omfattes av direktivet om utvidelse av EUs kvotehandelssystem
02.07.2009

2011/043

02.04.2011
Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter
01.01.2009

2007/167

01.01.2009
01.01.2009
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)
29.04.2010

2010/138

11.12.2010
01.03.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)
29.04.2010

2010/139

11.12.2010
01.03.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
29.04.2010

2010/138

11.12.2010
01.03.2011
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet
29.04.2010

2010/075

12.06.2010
01.03.2011
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
08.01.2010

2010/107

02.10.2010
01.03.2011
Nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart
29.04.2010

2010/074

12.06.2010
01.03.2011
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
03.03.2007

2010/078

12.06.2010
Endringer til fordningen om luftdyktighet for luftfartøyer
05.03.2010

2010/140

11.12.2010
21.12.2010
Havnestatskontroll: utvidede skipsinspeksjoner
01.01.2011

2010/135

01.01.2011
01.01.2011
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet
01.04.2010

2010/133

11.12.2010
10.12.2010
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart
19.01.2003

2009/099

26.09.2009
05.05.2004
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
19.12.2002

2003/053

17.05.2003
08.12.2003
Samtrafikkevnen i jernbanesystemet i Fellesskapet: endringer til direktivets vedlegg
19.07.2010

2010/071

01.02.2011
19.07.2010
Endringsbestemmelser til forordningen om doble skipsskrog
21.12.2009

2010/106

01.11.2010
16.11.2010
Registre over lisenser og supplerende sertifikater til lokomotivførere
02.02.2010

2011/118

01.11.2011
28.10.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.3.2010
01.04.2010

2010/108

02.10.2010
06.04.2010
Rapporteringsstandard for forordningen om sosiale bestemmelser innenfor vegtransport
25.11.2009

2010/104

01.11.2010
01.11.2010
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer
28.12.2009

2010/076

12.06.2010
28.09.2010
Plassering av baknummerskilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy
01.01.2010

2010/062

12.06.2010
15.09.2010
Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)
01.01.2010

2010/062

12.06.2010
15.09.2010
Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)
01.01.2010

2010/062

12.06.2010
15.09.2010
Gjennomføring av delsystemet for styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanenettet
01.09.2009

2010/012

01.10.2010
29.01.2010
Metode for vurdering av måloppnåelse for jernbanesikkerhetsdirektivet
03.07.2009

2010/012

01.10.2010
29.01.2010
Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet
11.01.2010

2010/088

03.07.2010
02.07.2010
Forbud mot organiske tinnforbindelser på skip
04.07.2008

2010/073

12.06.2010
29.06.2010
Støy for fører på jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2010/063

12.06.2010
18.06.2010
Deler og utstyr på jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2010/063

12.06.2010
18.06.2010
Styremekanismer på jordbruks- eller skogbrukstraktorer
01.01.2010

2010/063

12.06.2010
18.06.2010
Førerkortdirektivet: bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
15.09.2010

2010/028

15.09.2010
01.07.2010
Skjema for dokumentasjon av fartsskriverdata

2010/070

12.06.2010
Radiostøydemping på jord-og skogbrukstraktorer

2010/044

01.05.2010
31.05.2010
Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II
10.09.2009

2010/058

01.05.2010
Felles standarder for luftfartssikkerhet: unntaksbestemmelse for Sør-Korea
30.06.2009

2009/144

05.12.2009
05.02.2010
Motorkjøretøyers gjenbrukelighet
15.12.2006

2006/077

15.12.2006
Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane
19.07.2010

2010/030

19.07.2010
12.03.2010
Endring av direktivet om skipsutstyr
21.07.2009

2009*/080

21.07.2009
03.07.2009
Det europeiske jernbanebyrået (endring)
01.01.2009

2010/031

13.03.2010
12.03.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 26.11.2009
28.11.2009

2010/033

13.03.2010
28.11.2009
Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring)
01.02.2007

2007/165

08.12.2007
24.03.2008
Seter, setefester og hodestøtter i motorvogner
21.04.2006

2006/077

08.07.2006
Endring av 2. førerkortdirektiv
30.09.2008

2008/128

06.12.2008
09.03.2009
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser
01.01.2009

2009/145

05.12.2009
09.12.2009
Innlandstransport av farlig gods: nasjonale bestemmelser
06.04.2009

2009/142

05.12.2009
05.12.2009
Kontrollapparater på veiene og på autoriserte verksteder
13.02.2009

2009/143

05.12.2009
Supplering av felles standarder for sivil luftfartssikkerhet
29.04.2010

2009/098

01.11.2009
05.11.2009
Kjørelys om dagen
07.02.2011

2009/043

07.02.2011
07.02.2011
Forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg
01.07.2004

2005/014

01.04.2007
30.10.2009
Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom
20.04.2009

2009/108

23.10.2009
23.10.2009
Utøvelse av luftfartstjenester når det gjelder arbeidsmetoder og driftsprosedyrer
05.08.2008

2009/109

23.10.2009
26.10.2009
Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester
01.01.2009

2009/008

06.02.2009
20.03.2009
Felles standarder for luftfartssikkerhet
20.08.2008

2009/067

30.05.2009
20.10.2009
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 13.7.2009
16.07.2009

2009/110

23.10.2009
16.07.2009
Krav til automatiske systemer til utveksling av flydata som støtter dataforbindelsestjenester
06.02.2009

2009/100

26.09.2009
02.10.2009
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
01.09.2011

2009/043

01.09.2011
09.10.2009
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 14.11.2008
16.11.2008

2009/015

06.02.2009
17.11.2008
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet
07.01.2013

2009/085

07.01.2013
02.10.2009

Sider