Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.06.2009

2010/072

12.06.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.12.2008

2010/072

12.06.2010
Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)
22.10.2009

2010/072

12.06.2010
Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
19.01.2013

2010/028

19.11.2013
Oppheving av overgangstiltak for Bulgaria om luftfartssikkerhet
10.09.2008

2009/035

14.03.2009
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.12.2008

2009/013

06.02.2009
Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk
20.03.2008

2008/069

07.06.2008
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
30.12.2008

2007/089

30.12.2008
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
30.12.2008

2007/089

30.12.2008

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
05.09.2018

2019/193

11.07.2019
12.07.2019
Wet lease-forordningen om leie av fly med mannskap
03.02.2019

2019/191

11.07.2019
11.07.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit

2019/106

11.04.2019
20.07.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for 2019 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
15.02.2019

2019/177

15.06.2019
27.06.2019
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
24.03.2019

2019/128

01.07.2019
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
13.01.2019

2019/110

01.06.2019
23.05.2019
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
26.06.2018

2019/111

01.06.2019
08.05.2019
Styrket sikkerhet i havner
15.06.2007

2006/065

15.06.2007
03.07.2007
Sikkerhet i sivil luftfart
29.04.2009

2009/069

01.11.2009
05.11.2009
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
16.03.2019

2019/041

29.09.2019
02.04.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
13.04.2019

2019/042

13.04.2019
08.04.2019
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
07.08.2018

2019/057

30.03.2019
29.03.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
30.11.2018

2019/090

30.03.2019
13.12.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
22.07.2018

2019/087

Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
03.12.2020

2019/022

03.12.2020
15.02.2019
Adgang til yrket som veitransportør
04.12.2011

2014/088

01.01.2015
Vognkortdirektivet
01.06.2004

1999/177

01.06.2004
01.06.2004
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
10.05.2018

2018/244

06.12.2018
14.12.2018
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
08.04.2018

2018/147

07.07.2018
14.12.2018
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
06.10.2012

2013/121

15.06.2013
20.03.2015
Bompengedirektivet 2004 (EETS): elektroniske bompengesystemer i EU
06.10.2012

2006/089

01.05.2013
20.03.2015
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
09.06.2018

2018/231

06.12.2018
06.12.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff

2018/209

27.10.2018
30.10.2018
Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
19.08.2018

2018/217

27.10.2018
30.10.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
16.06.2018

2018/219

27.10.2018
27.06.2018
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2018
19.06.2018

2018/110

19.06.2018
19.06.2018
Skipsutstyrsdirektivet 2014 (revisjon)
18.09.2016

2016/163

18.09.2016
18.09.2016
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
20.05.2018

2015/106

01.09.2018
10.10.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
15.09.2017

2017/241

16.12.2017
01.10.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
13.04.2017

2017/145

01.10.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser
02.03.2016

2016/211

01.09.2018
01.10.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
02.03.2018

2016/191

01.09.2018
01.10.2018
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
22.02.2016

2016/093

30.04.2016
09.05.2016
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
18.03.2016

2017/106

14.06.2017
01.12.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: overføring av data fra kjøretøy og fartsskriverkort
30.09.2010

2011/016

02.04.2011
24.05.2011
Endringer til kontrollapparatet for veitransport
01.10.2011

2010/132

11.12.2010
24.05.2011
Sosiale bestemmelser innen veitransport
31.12.2009

2009/143

31.12.2009
10.02.2010
Tiltak mot manipulasjon av data fra fartsskrivere
31.12.2009

2009/143

31.12.2009
10.02.2010
Kontrollapparatet for veitransport
25.07.2009

2009/143

05.12.2009
10.02.2010
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
01.04.2007

2006/154

01.05.2008
01.08.2007
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss
04.12.2011

2014/088

01.08.2015
01.01.2015
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
28.03.2017

2018/196

02.01.2020
24.09.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
09.06.2018

2018/174

22.09.2018
24.09.2018
Sommertidsdirektivet
31.12.2001

2001/095

31.12.2001
Jernbanepassasjerforordningen 2007 om passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
04.12.2009

2010/090

03.07.2010
03.09.2010
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
20.03.2018

2018/134

07.07.2018
09.07.2018
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
28.09.2003

2002/133

28.09.2003
16.01.2006
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
06.02.2018

2018/157

07.07.2018
01.02.2018
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
04.04.2018

2018/117

01.06.2018
07.06.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
08.04.2019

2018/116

08.04.2019
07.06.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
08.04.2019

2018/116

08.04.2019
07.06.2018
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
29.08.2017

2018/065

24.03.2018
07.05.2018
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
30.01.2019

2018/065

30.01.2019
07.05.2018
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
18.12.2017

2018/082

28.04.2018
07.05.2018
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
19.02.2018

2018/095

28.04.2018
02.05.2018
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
11.12.2017

2018/096

28.04.2018
02.05.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
03.12.2017

2018/097

28.04.2018
04.12.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
11.12.2017

2018/067

24.03.2018
04.04.2018
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
22.09.2017

2018/041

24.03.2018
23.03.2018
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
27.07.2017

2018/043

24.03.2018
23.03.2018
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
27.07.2017

2018/042

24.03.2018
23.03.2018
MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
06.06.2014
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
27.07.2017

2018/008

10.02.2018
12.02.2018
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser
27.07.2017

2018/008

10.02.2018
12.02.2018
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2014-2020)
01.01.2014

2014/157

01.01.2014
13.08.2014
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
03.05.2017

2018/024

10.02.2018
Skipsavfallsdirektivet 2000
28.12.2002

2001/077

01.02.2002
12.10.2003
Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
19.05.2012

2013/089

01.05.2014
31.10.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia
28.07.2017

2017/243

16.12.2017
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
01.06.2017

2017/200

28.10.2017
30.10.2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere
15.07.2014

2017/039

01.01.2018
14.02.2017
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
30.07.2015

2017/037

01.01.2018
01.01.2017
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
22.03.2017

2017/201

28.10.2017
31.10.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
27.03.2017

2017/202

28.10.2017
30.10.2017
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
24.02.2009

2012/006

11.02.2012
03.01.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji
23.08.2017

2017/199

28.10.2017
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
01.12.2016

2017/061

18.03.2017
25.10.2017
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2017

2017/060

18.03.2017
17.10.2017
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
07.05.2017

2015/316

01.08.2017
01.08.2017
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse - 2017
16.03.2017

2017/138

08.07.2017
08.09.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017
16.05.2017

2017/184

23.09.2017
18.05.2017
Svartelistingsforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet
27.10.2007

2007/145

27.10.2007
14.12.2007
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2009
01.11.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
04.12.2009

2009/012

04.12.2009
27.11.2009
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
15.04.2017

2017/122

08.07.2017
17.07.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
15.05.2017

2017/146

08.07.2017
Undersøkelser og forebygging av flyulykker
02.12.2010

2014/095

01.12.2014
19.12.2014
Utvikling av Fellesskapets jernbaner
01.01.1993

1994/007

01.07.1994
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
31.03.2018

2017/081

31.03.2018
26.06.2017
Traktordirektivet 2003 om typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.07.2005

2004/001

01.07.2005
Veginfrastrukturdirektivet
19.10.2010

2009/063

19.10.2010
28.10.2011
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
21.11.2014

2014/022

21.11.2014
01.06.2017
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
05.07.2016

2017/096

06.05.2017
10.05.2017
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
12.01.2017

2017/097

06.05.2017
01.01.2018
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
24.01.2017

2017/058

18.03.2017
05.04.2017
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
09.12.2016

2016/094

09.12.2016
31.03.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
21.12.2016

2017/065

18.03.2017
17.03.2017
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
20.04.2016

2016/193

24.09.2016
27.03.2017
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
21.12.2016

2017/063

18.03.2017
23.03.2017

Sider