Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Inspeksjoner innen maritim sikring
30.04.2008

2008/116

08.11.2008
16.01.2009
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser for hydrogen- og elektrisk drevne biler

2013/059

04.05.2013
14.05.2013
Utslipp fra personbiler og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser
04.06.2012

2012/208

08.12.2012
14.05.2013
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
22.07.2012

2013/087

04.05.2013
08.05.2013
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser 2011
31.12.2011

2012/187

01.11.2012
08.03.2013
Sikkerhetsmål for jernbanesystemet
17.05.2012

2013/020

02.02.2013
13.03.2013
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2012
06.12.2012

2013/048

16.03.2013
12.12.2012
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer (revisjon)
10.09.2012

2012/223

01.03.2013
04.03.2013
Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser
19.01.2013

2012/110

19.01.2013
01.07.2012
EASA-forordningnen 2008 om sivil luftfartssikkerhet
08.04.2012

2011/163

01.03.2013
01.03.2013
Miljøvernskrav til materiell innen sivil luftfart
20.08.2009

2011/164

01.03.2013
01.03.2013
Luftfartssikkerhet: metodene som brukes for kontroll av personer unntatt passasjerer og håndbagasje
24.08.2012

2013/023

02.02.2013
14.02.2013
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
21.03.2012

2013/023

02.02.2013
14.02.2013
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om kroppsskannere
02.12.2011

2012/179

01.11.2012
14.02.2013
Gjennomføringstiltak for luftfartssikkerhet: systemer til deteksjon av sprengstoff
17.11.2011

2012/178

01.11.2012
14.02.2013
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser for flyfrakt og -post
01.02.2012

2013/023

02.02.2013
14.02.2013
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy
15.04.2012

2013/019

02.02.2013
04.02.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Egypt
09.10.2012

2013/022

02.02.2013
Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
19.07.2010

2010/011

01.10.2010
19.07.2010
Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
14.12.2009

2011/165

01.03.2013
01.03.2013
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart
01.01.1992

1994/007

15.07.1994
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
26.07.2012

2012/224

08.12.2012
17.12.2012
Metodologi for undersøkelse av ulykker og hendelser til sjøs
30.11.2011

2012/199

01.02.2013
30.11.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy: inkludering av FN-bestemmelser
11.07.2012

2012/209

08.12.2012
11.12.2012
Undersøkelser av sjøulykker: gjennomføringsbestemmelser
26.07.2011

2012/023

01.02.2013
30.11.2012
Tekniske veikontroller av nyttekjøretøyer
01.01.2012

2011/055

21.05.2011
01.12.2012
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer
28.09.2005

2005/016

28.09.2005
01.03.2004
Anvendelse av mobile arbeidstakere i grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
27.07.2008

2007/031

27.07.2008
27.07.2008
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om varslingssystemer for overskridelse av kjørefelt
14.05.2012

2012/194

01.11.2012
09.08.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer
11.05.2012

2012/194

01.11.2012
09.08.2012
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
17.11.2011

2012/180

01.03.2013
15.10.2012
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem
13.05.2011

2012/177

29.09.2012
01.10.2012
Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem
01.06.2011

2012/176

29.09.2012
01.10.2012
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
15.03.2003

2001/118

15.03.2003
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall)
28.09.2011

2012/174

29.09.2012
29.09.2012
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser om gearskifteindikatorer
20.02.2012

2012/157

01.11.2012
25.05.2012
Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
03.02.2012

2012/157

01.11.2012
25.05.2012
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr
05.10.2011

2012/051

01.05.2012
05.10.2012
Konformitetssertifikat for typegodkjenning av kjøretøyer
29.04.2009

2012/006

11.02.2012
20.10.2010
Typegodkjenning for kjøretøyer: endringsbestemmelser
29.10.2012

2012/081

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
15.07.2011

2012/081

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning for kjøretøyer: harmonisering av godkjenningsprosedyrene
26.02.2012

2012/041

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer
09.04.2011

2012/007

11.02.2012
03.01.2012
Typegodkjenning for kjøretøyer: endringer til rammedirektivet
29.04.2010

2012/007

11.02.2012
03.01.2012
Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter
29.04.2009

2012/006

11.02.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer
24.02.2009

2012/041

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy
31.12.2012

2012/041

01.05.2012
03.01.2012
Gjennomføring av grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om USA
01.04.2011

2012/095

01.05.2012
10.08.2012
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om understellsnummer og fabrikasjonsplate
11.04.2012

2012/144

14.07.2012
09.08.2012
Utdanning av lokomotivførere: gjennomføringsbestemmelser
15.05.2012

2012/131

14.07.2012
19.07.2012
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet energi
01.06.2011

2012/130

14.07.2012
19.07.2012
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.4.2012
05.04.2012

2012/135

14.07.2012
16.04.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Ghana
03.03.2012

2012/132

14.07.2012
14.07.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Uruguay
03.03.2012

2012/132

14.07.2012
14.07.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Kapp Verde
29.12.2011

2012/132

14.07.2012
14.07.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Bangladesh
29.12.2011

2012/132

14.07.2012
14.07.2012
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter: gjennomføringsbestemmelser
14.08.2009

2012/007

11.02.2012
03.12.2011
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser

2012/112

16.06.2012
16.06.2012
Samtrafikkevnen for drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystem
01.01.2012

2012/111

16.06.2012
19.06.2012
Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
31.03.2009

2008/003

31.03.2009
16.07.2008
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om innstigningskrav
03.03.2012

2012/156

01.11.2012
25.05.2012
System for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
31.05.2011

2012/058

31.03.2012
08.05.2012
Avskjermingssystemer for visse typer kjøretøy og tilhengere: endringsbestemmelser
16.07.2011

2012/081

01.05.2012
01.05.2012
Typegodkjenning av kjøretøy: tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
19.06.2011

2012/081

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av motorkøretøyer: gjennomføringsbestemmelser angående fotgjengere og andre bløte trafikkanter
02.06.2011

2012/081

01.05.2012
03.01.2012
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet infrastruktur
01.06.2011

2012/057

31.03.2012
11.04.2012
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
09.04.2011

2012/026

11.02.2012
24.04.2012
Førerkortdirektivet 1991
01.07.1996

1994/007

01.07.1996
01.07.2004
Felles regler for regulering av lufttrafikk (ATFM)
26.11.2011

2012/027

11.02.2012
26.09.2011
Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer
09.12.2012

2012/043

01.05.2012
01.05.2012
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr
10.12.2011

2012/051

01.05.2012
09.01.2012
Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer
24.11.2011

2012/043

01.05.2012
01.05.2012
Typegodkjenning av traktorer: endringsbestemmelser
29.09.2011

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Passasjerseter for traktorer
02.03.2011

2012/008

11.02.2012
01.05.2012
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
01.05.2011

2012/008

11.02.2012
01.05.2012
Montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Slepeanordning og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Speil på landbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Direktivet om skipsutstyr (endring)
06.04.2010

2010/068

12.06.2010
09.01.2012
Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer
01.01.2010

2012/042

01.05.2012
01.05.2012
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 21.11.2011
23.11.2011

2012/065

01.05.2012
25.11.2011
Retningslinjer for rapportering om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport
12.08.2011

2012/056

31.03.2012
Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk: gjennomføringsbestemmelser
02.06.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: innarbeiding av FN/ECE-regelverk
01.05.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer
01.03.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av fabrikasjonsplater og identifikasjonsnummer til kjøretøy
01.02.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av hjulskjermer på visse kjøretøyer
30.11.2010

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av vindusviskere og vidusspylesystemer for visse motorkjøretøy
30.11.2010

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning av slepeanordninger til motorkjøretøy
29.11.2010

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Typegodkjenning vedrørende baknummerskilt på motorkjøretøy
29.11.2010

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Avriming og avdugging av frontruter til kjøretøy
17.07.2010

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Styringsgruppen for SafeSeaNet
01.08.2009

2012/061

01.05.2012
01.05.2012
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
15.11.2012

2011/152

03.12.2011
26.03.2012
Gjennomføringsbestemmelser om lokomotivførerlisenser og -sertifikater
08.02.2010

2012/025

11.02.2012
13.10.2011
Samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: referansedokument for jernbanekjøretøy
01.04.2011

2011/143

03.12.2011
05.12.2011
Standardformat for samsvarserklæring for jernbanekjøretøy
02.06.2011

2012/024

11.02.2012
15.02.2012
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
31.12.2011

2011/141

31.12.2011
06.01.2012
Datautveksling mellom landene for å kontrollere at utstedte førerkort er unike
03.02.2010

2010/122

11.11.2010
11.11.2010

Sider