Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felles normer for luftfartssikkerhet
01.02.2008

2008/087

05.07.2008
16.07.2008
Sikerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
24.03.2006

2007/145

27.10.2007
14.12.2007
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
24.04.2007

2007/118

29.09.2007
Regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei
05.07.1970
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
10.10.1998

1999/055

01.05.1999
Regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: ajourføring
30.06.2006

2007/023

01.07.2007
01.07.2007
Gjensidig godkjenning av maritime sertifikater
30.10.2007

2006/035

20.10.2007
01.01.2012
Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2005

2005/037

12.03.2005
Fritidsbåtdirektivet 1994
16.06.1996

1994/044

01.06.1996
01.01.1995
Utvikling av Fellesskapets jernbaner: endringsbestemmelser
31.12.2005

2004/151

31.12.2005
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
04.07.2003

2004/041

01.01.2005
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
23.11.2003

2003/178

06.12.2003
Obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn
09.05.2006

2003/155

09.05.2006
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip
17.11.2004

2003/157

17.11.2004
Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
04.08.2003

2002/056

04.08.2003
01.03.2004
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
01.01.2005

2003/049

01.01.2005
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
09.09.2003

2002/106

09.09.2003
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
22.07.2003

2002/056

22.07.2003
Dekk for motorvogner og tilhengere
03.08.2002

2002/026

20.04.2002
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
15.03.2003

2001/118

15.03.2003
Økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike
26.09.2000

2001/075

20.06.2001
Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul
31.12.2000

2001/062

31.12.2001
Godkjenning av nasjonalitetsmerket på utenlandske kjøretøyer
11.11.1998

1999/085

26.06.1999
16.09.1999
Registrering av personar som reiser med passasjerskip
01.01.1999

1999/040

18.06.1999
01.10.1999
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
01.01.2019

2019/089

30.03.2019
15.02.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (1996)
17.09.1997

1997/024

17.09.1997
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: rapporteringsskjema
02.05.2007

2007/116

29.09.2007
29.09.2007
Regler for databaserte reservasjonssystemer for luftfart
15.03.1999

1999/148

01.08.2000
Tilsyn med roroferger og hurtiggående rutebåter
01.12.2000

1999/179

01.12.2000
Skipsutstyrsdirektivet 1996
01.01.1999

1998/119

Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
20.04.2004

2006/067

01.02.2007
01.02.2007
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
20.04.2004

2006/067

01.02.2007
01.02.2007
Forankring av bilbelter
21.04.2006

2006/052

09.11.2006
18.08.2006
Veitransport av farlig gods
01.01.1997

1996/022

01.01.1997
Gjensidig godkjenning av nasjonale skipsførersertifikat på innlands vannveier
01.01.1993

1994/007

01.07.1994
EASA-forordningen 2002: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
27.09.2002

2004/179

01.06.2005
23.05.2005
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
01.05.2004

2005/082

01.02.2006
01.01.2006
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
13.04.2007

2008/096

27.09.2008
27.09.2008
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 24.7.2008
26.07.2008

2008/104

27.09.2008
28.07.2008
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet i det europeiske jernebanenettet
01.06.2008

2009/011

06.02.2009
30.01.2009
Inspeksjoner av fly og helikoptre som benytter EUs flyplasser
20.04.2008

2009/014

06.02.2009
19.03.2009
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.4.2008
13.04.2008

2008/072

07.06.2008
15.04.2008
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog
01.09.2008

2008/129

06.12.2008
05.12.2008
Sikkerhet i jernbanetunneler
01.07.2008

2008/086

05.07.2008
04.07.2008
Luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2007
30.11.2007

2008/031

15.03.2008
15.04.2008
Felles normer for luftfartssikkerhet
03.01.2008

2008/087

05.07.2008
16.07.2008
Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre
13.12.2007

2008/068

07.06.2008
10.06.2008
Typegodkjenning av motorvogner og tilhengere
05.01.2008

2008/003

05.01.2008
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.9.2007
14.09.2007

2008/013

02.02.2008
15.03.2008
Harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart
16.07.2008

2008/070

16.07.2008
16.07.2008
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner
01.01.2009

2006/134

01.01.2009
01.06.2007
Automatiske systemer for utveksling av data mellom flygeledere
01.01.2009

2006/134

01.01.2009
01.06.2007
Flygelederdirektivet 2006 om sertifisering av flygeledere
17.05.2008

2006/123

17.05.2008
01.01.2009
Utslipp fra klimaanlegg i motorkjøretøyer
05.01.2008

2006/144

05.01.2008
30.10.2007
Felles standarder for luftfartssikkerhet
21.08.2007

2008/012

02.02.2008
31.03.2008
Interoperabilitet i det transeuropeiske jernbanenettet: drift og trafikkstyring
18.06.2007

2008/052

26.04.2008
25.04.2008
Montering av belysning og lyssignalordninger på motorkjøretøy og tilhengere
10.07.2008

2008/003

10.07.2008
31.10.2008
Lekkasje fra klimaanlegg i kjøretøyer
05.01.2008

2008/003

02.02.2008
05.01.2008
Avgifter og gebyrer f.o.m. 1.6.2007 pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
01.06.2007

2007/166

08.12.2007
17.12.2007
Felles europeisk format for sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak
01.01.2011

2007/164

01.01.2011
07.12.2007
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem
02.12.2007

2007/163

08.12.2007
07.12.2007

Sider